Čo Vás zaujíma

Prečítajte si aktuality

Výročná členská schôdza .

Dňa 25.3.2018 sa uskutoční výročná členská schôdza MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján so začiatkom o 9,30 hod v KD Moravský Svätý Ján. Program : Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií. Kontrola plnenia uznesení. Správa o činnosti výboru v roku 2017 a plán činnosti na rok 2018. Správa o hospodárení za rok 2017 a […]

Čítajte viac správ...