Dňa 26.09.2021 o 10:00 na rybárskom dome sa zvoláva Mimoriadna členská schôdza.

Hlavný bod programu jazero 2-3600-1-4

Predmetom mimoriadnej schôdze dňa 26.09.2021 bude hlasovanie o
zachovaní rybníka Lúčky vo výmere 15ha miestnej organizácii SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján  a dohode o navrhovanom nájomnom zo strany výboru, alebo
prenechania/odstúpenie väčšinovému vlastníkovi predmetnej vodnej
plochy.

Viac informácií sa dozviete na schôdzi.

 

je dôležité , aby sa zúčastnilo čo najviacej členov MO-SRZ !!!