Informácia pre členov MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján.

 

Tak , ako bolo odsúhlasené na členských schôdzach MO SRZ ohľadom prenájmov a nákupov pozemkov okolo Našich vôd, MO SRZ toto realizuje a v celku sa Nám aj darí v rámci finančných prostriedkov, ktoré na tento účel máme. Toto by samozrejme nešlo bez podpory dobrých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti rybárstva v “Našich dedinách” a sú ochotný Nám tieto pozemky či už odpredať, alebo prenajať. Za to im patrí veľké DAKUJEME !

 

bohužiaľ v poslednej dobe sa kopia prípady, kedy ihneď po tom ,ako tieto pozemky sa podajú na zápis na kataster, tak ľudia , ktorý Nám tieto pozemky odpredali, alebo dali do prenájmu sú obratom konfrontovaný zo strany súkromného investora, že porušujú jeho predkupné práva na tie pozemky , keď ich predávajú Našej MO SRZ a nie jemu . Táto konfrontácia od súkromného investora má skoro vždy rovnaký priebeh: Najprv začne po zlom, že to nemôžte, lebo my máme predkupné právo a môžeme Vás dať k súdu!  Následne navrhne po dobrom , že ten pozemok odkúpi a všetko bude v poriadku. No to už asi súkromného investora nezaujíma, že na tých LV v 90 percent prípadov sa nachádzajú aj iný vlastníci, ktorý majú tiež predkupné právo. Prípadne by bolo zaujímavé zistenie, ako sa on dostal na  LV , ktoré teraz napáda a či tam neboli porušené práva.

 

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján Vás chce týmto informovať , že od 28.04.2022 má trvalé právne zastúpenie, ktoré v prípade potreby bude na takéto, alebo iné podnety reagovať a zastupovať každého komu záleží na budúcnosti rybárstva v “Našich dedinách”.

 

s pozdravom

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján