30.10 2021 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutočni brigáda.

Stretať sa budeme na Oširíde

Treba si priniesť  hrable a lopaty

treba, aby sa zúčastnili členovia, ktorí pre tento rok ešte nemajú odpracovanú brigádu .

cena neodrobenej hodiny je 5euro

Každý člen musí odrobiť 8hodín podľa stanov, okrem detí.

 

s pozdravom

MO SRZ