Brigáda 10.9.2022

Pozývame členov MOSRZ na plánovanú brigádu ktorá sa bude konať dňa 10.9.2022 v čase od 9:00-13:00 Stretnutie na rybárskom dome . So sebou priniesť hrable, sekere.
Výbor MO.

Výkup a prenájom pozemkov “Lúčky/Oširíd”

Informácia pre členov MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján.

 

Tak , ako bolo odsúhlasené na členských schôdzach MO SRZ ohľadom prenájmov a nákupov pozemkov okolo Našich vôd, MO SRZ toto realizuje a v celku sa Nám aj darí v rámci finančných prostriedkov, ktoré na tento účel máme. Toto by samozrejme nešlo bez podpory dobrých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti rybárstva v “Našich dedinách” a sú ochotný Nám tieto pozemky či už odpredať, alebo prenajať. Za to im patrí veľké DAKUJEME !

 

bohužiaľ v poslednej dobe sa kopia prípady, kedy ihneď po tom ,ako tieto pozemky sa podajú na zápis na kataster, tak ľudia , ktorý Nám tieto pozemky odpredali, alebo dali do prenájmu sú obratom konfrontovaný zo strany súkromného investora, že porušujú jeho predkupné práva na tie pozemky , keď ich predávajú Našej MO SRZ a nie jemu . Táto konfrontácia od súkromného investora má skoro vždy rovnaký priebeh: Najprv začne po zlom, že to nemôžte, lebo my máme predkupné právo a môžeme Vás dať k súdu!  Následne navrhne po dobrom , že ten pozemok odkúpi a všetko bude v poriadku. No to už asi súkromného investora nezaujíma, že na tých LV v 90 percent prípadov sa nachádzajú aj iný vlastníci, ktorý majú tiež predkupné právo. Prípadne by bolo zaujímavé zistenie, ako sa on dostal na  LV , ktoré teraz napáda a či tam neboli porušené práva.

 

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján Vás chce týmto informovať , že od 28.04.2022 má trvalé právne zastúpenie, ktoré v prípade potreby bude na takéto, alebo iné podnety reagovať a zastupovať každého komu záleží na budúcnosti rybárstva v “Našich dedinách”.

 

s pozdravom

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján

Oznam ohľadom pretekov na Oširíde

v dňoch od 15.09. 2022 – 00:01 do 18.09. 2022 do 15:00 bude jazero “Oširíd” uzavreté z dôvodu konania sa rybárskych pretekov.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Pre Širokú verejnosť bude pripravené bohaté občerstvenie od 15.09.2022 – 16:00 v podobe Vyprážaných rýb(heik),  gulášu z diviny, oškvarkov atd…

Bufet pre verejnosť bude otvorený do 17.09.2022 do 24.00

 

 

 

výbor MO-SRZ

Zarybnenie násadou šťuky 1-2cm

Dňa14.04.2022 prebehlo zarybnenie násadou šťuky 1-2cm v počte 100.000ks

Násada bola vykonaná na :

2-1481-1-1 Odpadový kanál č.2 “Čekr”
2-1812-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 7,2
2-1811-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 8
2-1891-1-1 OR Sekule K L 2,8

 

s pozdravom MO SRZ

Lovná miera Kapra Rybničného pre rok 2023-2025

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján 

– dáva na vedomie svojím členom, že v sezónach 2023 – 2025 zavedie v platnosť lovnú mieru Kapra rybničného dolná hranica 45cm a horná 70cm.

Táto miera bude platná na revírnych číslach :

 

2-3600-1-4 Štrkovisko Lúčky
2-3840-1-1 Štrkovisko Oširíd
2-1330-1-1 Morava č.5

 

pokiaľ by mal ktorýkoľvek člen MO SRZ výhrady k zavedeniu lovnej miery Kapra rybničného , tak treba poslať oficiálnu pripomienku na mail adresu:info@mosrzsekulejany.sk , kde bude Hospodár na pripomienky reagovať. Pripomienky treba poslať najneskôr do 25.04.2022. Po tomto dátume bude žiadosť podaná na SRZ Žilina.

 

Aktuálne máme v platnosti pre rok 2022 dolnú hranicu 45cm a hornú 70cm Kapra rybničného, len na Štrkovisku Oširíd 2-3840-1-1

 

S pozdravom

MO SRZ

 

 

 

 

Brigáda Oširíd – Lantov

30.04.2022 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutočni brigáda.

Stretať sa budeme na rybárskom dome 08:45

Treba si priniesť  hrable a lopaty, sekere nožnice

Každý člen dostal pri kúpe povolenky pre rok 2022 brigádny lístok, ten si treba priniesť, kde mu bude brigáda po odrobení potvrdená.

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Detské RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky 05.06.2022

Detské RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky 05.06.2022

 

Detské rybárske preteky Lúčky 05.06.2022

 

Prezentácia : 07:00

Začiatok : 08:00 – 11:00

Vyhodnotenie 11:00 – 12:00

Chytať sa bude od rybárskej búdy po bunker na Jánskej strane

Pre deti budú pripravené vecné ceny  + tombola a bohaté občerstvenie .

jazero bude uzavreté za účelom pretekov od rybárskej búdy po bunker na Jánskej strane od 06:00 do 12:00

Rozdelenie v do dvoch kategórii deti od 3 do 6 rokov chytajú na bič a deti od 6 do 15 rokov môžu chytať na 1 udicu s navijakom.  Obe kategórie musia byť v sprievode rodiča, alebo zodpovedného dospelého.  … Štartovné 0€

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oznam : 

Rybárske preteky pre dospelých, ktoré mali byť 04.06.2022 sa rušia kvôli slabému záujmu zo strany členov MO SRZ

 

S pozdravom

MO SRZ

 

Dopredaj povolenie pre rok 2022

Dňa 26.03.2022 na rybárskom dome MO SRZ od 09:00 – 12:00 sa uskutoční dopredaj povoleniek.

 

s pozdravom

MO SRZ

Výročná Členská Schôdza MO SRZ 27.03.2022

Miesto konania Obecný Úrad v Moravskom Sv.Jáne o 10:00 27.03.2022

 

Členskú schôdzu, alebo mestskú konferenciu zvoláva výbor najmenej 15dní vopred s uvedením programu rokovania.

 

Program rokovania :

Prezentácia pr.členov

Odsúhlasenie hlasovaním pr.členov

 

Predsedníctvo:

Vladimír Juriga – Predseda

Milan Šimek – Tajomník

Jozef Zaic  – hospodár

 

-Voľba Mandátovej komisie

-Voľba Návrhovej Komisie

-Voľba Volebnej Komisie

-Kontrola plnenia uznesení – Šimek Milan

-Správa o činnosti MO za rok 2021

-Plán hl.úloh pre rok 2022 – Vladimír Juriga

-Správa o násade rýb – Jozef Zaic

-Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2021 Nižňanský Jozef

-Správa o činnosti kontrolnej komisie – Jozef Faragula

-Diskusia

-Voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov na snem SRZ v zmysle met.pokynov pre konanie čl.schôdzí MO SRZ.

Hlasovanie a výsledky budú uvedené v samostatnej zápisnici.

Návrh uznesenia prednesie predseda Návrhovej komisie.

 

s pozdravom výbor MO SRZ

 

Volebný poriadok

https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2021/07/Volebny_poriadok_SRZ.pdf?fbclid=IwAR1pBvg3ygONYGgfddLfPARVJbuumBoWcWwGDguo3QZAZuoNoJ_mvsCYxW4

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID (September)

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

Čas konania: 15.9. – 18.9.2022

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

Štvrtok: 15.9.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa: 18.9.2022

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

2.cena 800 € + pohár + vecné ceny

3.cena 500 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Je povolené ísť na vodu:

Vo štvrtok 15.9.2022 – do zahájenia pretekov

V piatok 16.9.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V sobotu 17.9.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V nedeľu 18.9.2022 – od 7:00 – 8:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 350 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 370 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 30.7.2022

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky

RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky

Miesto konania: SEKULE Štrkovisko Lúčky

Čas konania: ( 01.- 03.07. 2022)

Časový rozpis: (piatok-sobota-nedeľa)

Piatok: 01.07.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa:03.07.2022

12:00 hod ukončenie pretekov

13:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 700 € + vecné ceny

2.cena 600 € + vecné ceny

3.cena 500 € + vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Je povolené ísť na vodu:

V piatok 01.07.2022 – do zahájenia pretekov

V sobotu 02.07.2022 – od 8:00 – 10:00 hod

V nedeľu 03.07.2022 – od 8:00 – 9:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy: LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach (umelé nástrahy a method mix sú zakázané!)

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA. ZIG RIG je zakázaný. Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidlá pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 250€ za dvojčlenný team, za trojčlenný je 270€.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

V prípade záujmu Vás prosíme o skorú registráciu, úhrada štartovného bude do 30.05.2022. Ďakujeme.

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

Predaj týždenných a denných povoleniek pre rok 2022

Kontakt na predaj hosťovacích povolení :

Červenka Marian : 0915 796 166

Pestényi Ivan : 0903 403 660

Šimek Milan 0904 688 567

Rybárske a chovateľské potreby Moravský Sv.Ján

od 09:00 – 17:00 v pracovné dni ( 0951 327 492)

SNP 352, 908 71 Moravský Svätý Ján

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

 

Čas konania: 5.5. – 8.5.2022

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

 

Štvrtok: 5.5.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

 

Nedeľa: 8.5.2022

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

 

Ceny:

1.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

2.cena 800 € + pohár + vecné ceny

3.cena 500 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

 

Je povolené ísť na vodu:

Vo štvrtok 5.5.2022 – do zahájenia pretekov

V piatok 6.5.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V sobotu 7.5.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V nedeľu 8.5.2022 – od 7:00 – 8:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

 

Zavážacia loďka je zakázaná!

 

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 350 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 370 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 31.3.2022

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

Členská schôdza, Brigády a preteky pre rok 2022

Členská schôdza 27.3. 2022 

 

Oficiálne brigády

30.4.2022

28.5.2022

10.9.2022

26.11.2022

budú vyhlasované aj mimoriadne brigády počas celého roka (napr: hniezda pre zubáče, vápnenie, výpomoc na rybárske preteky atd…) Na mimoriadne brigády sa vždy napíše, že je treba napr: 10ľudí na rozkladanie stanov, alebo 5ludí na pucovanie rýb, alebo 8ludí na vápnenie atď…..

 

 

Preteky  –

05 až 0 8. 05. 2022 preteky oširíd

04.06.2022 detské preteky lúčky

01-03 . 07. 2022 preteky  lúčky

15-18 . 09. 2022 preteky oširíd

 

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny  o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján

Posledný Predaj povoleniek pre rok 2022 sa uskutoční 15.01.2022

 

Predaj bude v čase od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu cez okienko

 

Cenník povoleniek na rok 2022:

dospelí………………………………………..90 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………70 eur

Mládež ………………………………………..60 eur

Zväzové………………………………………130 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Členská známka…………………………..35 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

 

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád za 2roky.Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro. Neodrobené brigády má povinnosť uhradiť každý člen MO SRZ okrem detí, mládeže, dôchodcov nad 70rokov, žien nad 60rokov a ZŤP. ZŤP  musia pri predaji predložiť preukaz.

Predaj povoleniek pre rok 2022

Predaj povoleniek pre rok 2022 sa uskutoční v dňoch:

27.12.2021

30.12.2021

08.01.2022

15.01.2022

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

Žiadosti o prijatie do MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján sa podávajú len do 15.12.2021.

žiadosť sa podáva len elektronicky na mail MO SRZ : info@mosrzsekulejany.sk

Prihlášku za člena MO SRZ nájdete v časti dokumenty na stránke MO SRZ

Prihláška za člena SRZ

Cenník povoleniek na rok 2022:

dospelí………………………………………..90 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………70 eur

Mládež ………………………………………..60 eur

Zväzové………………………………………130 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Členská známka…………………………..35 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny v termínoch predaja povoleniek o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád za 2roky.Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro

 

Dňa 27.12.2021 bude možnosť odrobiť si 4hodiny brigády . Stretnutie na rybárskom dom 9:00 a stačí si priniesť rukavice, pôjdu sa zbierať odpadky popri rieke Morava a odpadového kanálu.

 

Zoznam novo prijatých členov do MO SRZ 

Juraj Komorník

Juraj Komorník

Miloš Kopecký

Tomáš Červenka

Patrik Majzun

Dominik Migazi

Maroš Stahula

Robert Marček

Eduard Majerský

Matej Slezák

Vlado Pinzeta

Jozef Komorný

František Majerský

Zarybnenie a zákaz Lovu kapra 28dní !

Dňa 27.10.2021 prebehlo zarybnenie kaprom: Štrkovisko Lúčky 2-3600-1., Štrkovisko Oširíd 2-3840-1  tu platí zákaz lovu kapra do 23.11.2020.

Lov kapra povolený od 24.11.2021

Lov na dravca je povolený aj naďalej 

 

Zarybnenie Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 : 

Kapor 60q,

 

Zarybnenie Oširíd 2-3840-1 :

Kapor 20q

 

Zarybnenie Lantov 2-1811-1  :

Plánované v 11mesiaci menším autom pre zlý prístup

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Zarybnenie násadou šťuky

Dňa 25.10.2021 prebehlo zarybnenie násadou šťuky 360kg v Našich revíroch

 

Ryby neboli mierové, tak nie je nutné hájenie.

s pozdravom

MO SRZ

Zarybnenie kaprom

Dnes prebehlo zarybnenie Kaprom K2 na rieke Morave 1100kg cca 2500ks .

s pozdravom

MO SRZ