Členská schôdza 26.3. 2023

Miesto konania : Kultúrny Dom Moravský Svätý Ján

Zahájenie 10:00

Program:

Voľba Komisií

Správa činnosti r.2022

Správa Hospodára

Správa Pokladníka

Správa Disciplinárnej komisie

Plán pre rok 2023

Diskusia

Záver

s pozdravom

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján