Číslo revíru Názov Charakter Účel Plocha (ha) Popis
2-1330-1-1 Morava č.5 K L 0 Čiastkové povodie Moravy od Tomkovej Morávky rkm 59 (pravá strana) pri obci Mor. Sv. Ján – Sekule po trojhraničný kameň (ústie Dyje)
2-1481-1-1 Odpadový kanál č.2 “Čekr” K L Čiastkové povodie závlahového kanála od mosta na ceste Závod – chovná stanica Dlhé Lúky po zhybku pod Myjavou (tzv. “Kopanka”)
2-1891-1-1 OR Sekule K L 2,8 Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Morava pri obci Sekule – ramená “Jamy” – 1,7ha, “U kameňa” – 0,5ha, “Kačenky” – 0,6ha
2-1812-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 7,2 Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Morava pri obci Mor. Sv. Ján – ramená “Šiškovec” – 0,7ha, “17” – 3,4ha, “18” – 3,1ha
2-1811-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 8 Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Morava pri obci Mor. Sv. Ján – ramená “Veľký Mendín” – 4,9ha, “Malý Mendín” – 0,7ha, “Lantov” – 2,4ha
2-3840-1-1 Štrkovisko Oširíd K L 19 Vodná plocha štrkoviska pri obci Sekule
2-3600-1-4 Štrkovisko Lúčky K L 45 Vodná plocha štrkoviska pri obci Sekule