MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján 

– dáva na vedomie svojím členom, že v sezónach 2023 – 2025 zavedie v platnosť lovnú mieru Kapra rybničného dolná hranica 45cm a horná 70cm.

Táto miera bude platná na revírnych číslach :

 

2-3600-1-4 Štrkovisko Lúčky
2-3840-1-1 Štrkovisko Oširíd
2-1330-1-1 Morava č.5

 

pokiaľ by mal ktorýkoľvek člen MO SRZ výhrady k zavedeniu lovnej miery Kapra rybničného , tak treba poslať oficiálnu pripomienku na mail adresu:info@mosrzsekulejany.sk , kde bude Hospodár na pripomienky reagovať. Pripomienky treba poslať najneskôr do 25.04.2022. Po tomto dátume bude žiadosť podaná na SRZ Žilina.

 

Aktuálne máme v platnosti pre rok 2022 dolnú hranicu 45cm a hornú 70cm Kapra rybničného, len na Štrkovisku Oširíd 2-3840-1-1

 

S pozdravom

MO SRZ