MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján 

– dáva na vedomie svojím členom, že v sezónach 2023 – 2025 sa zaviedla platnosť lovnej miery Kapra rybničného dolná hranica 45cm a horná 70cm.

Táto miera je platná na revírnych číslach :

 

2-3600-1-4 Štrkovisko Lúčky
2-3840-1-1 Štrkovisko Oširíd
2-1330-1-1 Morava č.5

 

lovné miery na jazero oširíd 2-3840-1-1 boli v žiadosti ktorá bola zaslaná automaticky.

automaticky znamená že keď nezrušíš lovné miery za minulé obdobie tak sa to predlžuje na ďalšie obdobie.

 

 

Link na :

Dokument pre úpravu lovných mier pre rok 2023-2025 : 2-3600-1-4 Štrkovisko Lúčky a 2-1330-1-1 Morava č.5

https://mosrzsekulejany.sk/wp-content/uploads/2023/01/2068_001.pdf

S pozdravom

MO SRZ