Členská schôdza 17.3. 2024

Miesto konania : Kultúrny Dom Moravský Svätý Ján

Zahájenie 10:00

Program:

Voľba Komisií

Správa činnosti r.2023

Správa Hospodára

Správa Pokladníka

Správa Disciplinárnej komisie

Plán pre rok 2024

Diskusia

Záver

s pozdravom

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján