72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

Čas konania: 02.05. – 05.05.2024

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

Štvrtok:

02.05.2024

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie vo dvoch kolách

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa: 05.05.2024

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 1500 € + pohár + vecné ceny

2.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

3.cena 800 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Len členovia teamu môžu manipulovať s udicami, zakazuje sa pomoc iných osôb, ktoré nie sú v danom teame!

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 400 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 420 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 15.02.2024

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567