Predaj povoleniek pre rok 2022

Predaj povoleniek pre rok 2022 sa uskutoční v dňoch:

27.12.2021

30.12.2021

08.01.2022

15.01.2022

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

Žiadosti o prijatie do MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján sa podávajú len do 15.12.2021.

žiadosť sa podáva len elektronicky na mail MO SRZ : info@mosrzsekulejany.sk

Prihlášku za člena MO SRZ nájdete v časti dokumenty na stránke MO SRZ

Prihláška za člena SRZ

Cenník povoleniek na rok 2022:

dospelí………………………………………..90 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………70 eur

Mládež ………………………………………..60 eur

Zväzové………………………………………130 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Členská známka…………………………..35 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny v termínoch predaja povoleniek o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád za 2roky.Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro

 

Dňa 27.12.2021 bude možnosť odrobiť si 4hodiny brigády . Stretnutie na rybárskom dom 9:00 a stačí si priniesť rukavice, pôjdu sa zbierať odpadky popri rieke Morava a odpadového kanálu.

 

Zoznam novo prijatých členov do MO SRZ 

Juraj Komorník

Juraj Komorník

Miloš Kopecký

Tomáš Červenka

Patrik Majzun

Dominik Migazi

Maroš Stahula

Robert Marček

Eduard Majerský

Matej Slezák

Vlado Pinzeta

Jozef Komorný

František Majerský

Zarybnenie a zákaz Lovu kapra 28dní !

Dňa 27.10.2021 prebehlo zarybnenie kaprom: Štrkovisko Lúčky 2-3600-1., Štrkovisko Oširíd 2-3840-1  tu platí zákaz lovu kapra do 23.11.2020.

Lov kapra povolený od 24.11.2021

Lov na dravca je povolený aj naďalej 

 

Zarybnenie Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 : 

Kapor 60q,

 

Zarybnenie Oširíd 2-3840-1 :

Kapor 20q

 

Zarybnenie Lantov 2-1811-1  :

Plánované v 11mesiaci menším autom pre zlý prístup

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Zarybnenie násadou šťuky

Dňa 25.10.2021 prebehlo zarybnenie násadou šťuky 360kg v Našich revíroch

 

Ryby neboli mierové, tak nie je nutné hájenie.

s pozdravom

MO SRZ

Zarybnenie kaprom

Dnes prebehlo zarybnenie Kaprom K2 na rieke Morave 1100kg cca 2500ks .

s pozdravom

MO SRZ 

Zarybnenie Zubáčom .

Dňa 13.10.2021 prebehlo zarybnenie Zubáčom 10-12cm v Našich revíroch v počte 27.500ks

Celková cena násady 6050euro v prepočte cca 0,2euro /KS

Ryby boli rozvezené po revíroch MO SRZ a  rozdelené pomerovo podľa veľkosti vodných plôch.

 

Násada sa nedávala, akurát na revír Odpadový kanál č.2 “Čekr nakoľko ten budú Vodohospodári tento mesiac ,ako každý rok odpúšťať a ryba by sa nemusela zazimovať .

 

s pozdravom

MO SRZ

Informácia pre členov a snaha o zachovanie revíru Lúčky pre MO SRZ!

aby bolo všetko objasnené a členovia boli informovaní čo sa vlastne riešilo po mimoriadnej schôdzi, ktorá sa konala dňa 26.09.2021.
Pár hodín po mimoriadnej členskej schôdzi sa ozval súkromný investor štatutárnym zástupcom MO SRZ a sám usúdil, že najlepším riešením a
pre ukľudnenie členov bude odpredaj parcely číslo 5085/1  o výmere 57522 m2 Miestnej Organizácii SRZ  čo by znamenalo celkové vyriešenie situácie a “Lúčky” by už “navždy”
ostali v užívaní MO SRZ a jej členov.

Od schôdze už ubehol nejaký čas a vôľa súkromného investora odpredať zmienenú parcelu sa vytratila.
Vyjadrenie súkromného investora v posledných dňoch je také, že rybársky revír 2-3600-1-4 ostáva aj naďalej v užívaní Miestnej Organizácie a nebude pre teraz vyvíjať  snahu o zmenu užívateľa rybárskeho revíra, ale to je iba slabá náplasť, ktorá  výbor a členov rozhodne nemôže ukľudniť.

Kto  Nám zaručí, že súkromný investor nebude aj naďalej  skupovať pozemky v danej lokalite a postupne nenájde spôsob ako prebrať vodu pod svoju správu ??!!

Je možné, že v krátkom čase bude vyhlásená ďalšia mimoriadna členská schôdza, kde budú prednesené ďalšie kroky, ktoré môžeme a musíme podniknúť.
o všetkom Vás budeme samozrejme informovať na FB: MO SRZ SEKULE / MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN a na webe:  https://mosrzsekulejany.sk

 

O jazero “Lúčky” sa Miestna Organizácia SRZ a jej členovia starajú už po generácie a je srdcom členskej základne a urobíme všetko pre to,
aby táto generácia o jazero neprišla a ostalo zachované aj pre ďalšie generácie čo prídu po Nás.

S pozdravom
MO SRZ

Brigáda Oširíd !

30.10 2021 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutočni brigáda.

Stretať sa budeme na Oširíde

Treba si priniesť  hrable a lopaty

treba, aby sa zúčastnili členovia, ktorí pre tento rok ešte nemajú odpracovanú brigádu .

cena neodrobenej hodiny je 5euro

Každý člen musí odrobiť 8hodín podľa stanov, okrem detí.

 

s pozdravom

MO SRZ

Oznam pre členov !

koncom 39.kalendárneho týždňa budú členovia MO-SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján informovaní o priebehu dohody so “Súkromným investorom”. V nedeľu bolo prisľúbené , že celá vec bude doriešená k spokojnosti členov. Poprosíme členov o trpezlivosť a zachovanie pokoja.
s pozdravom výbor MO .

Lúčky a zachovanie vody MO SRZ !

V mene Sand plus s.r.o v zastúpení Ing.Silvera Mračnu :
Dobrý deň, na základe dnešnej mimoriadnej schôdze a jej informačnom nezáväznom charaktere a následnej komunikácii so súkromným investorom sme sa spoločne dohodli že Lúčky zostanú rybárom. Nájomné sa platiť nebude, cena lístkov zostane zachovaná bez zmien a všetko pokračuje v nezmenených podmienkach.
S pozdravom Výbor a súkromná spoločnosť

Mimoriadna členská schôdza !!!

Dňa 26.09.2021 o 10:00 na rybárskom dome sa zvoláva Mimoriadna členská schôdza.

Hlavný bod programu jazero 2-3600-1-4

Predmetom mimoriadnej schôdze dňa 26.09.2021 bude hlasovanie o
zachovaní rybníka Lúčky vo výmere 15ha miestnej organizácii SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján  a dohode o navrhovanom nájomnom zo strany výboru, alebo
prenechania/odstúpenie väčšinovému vlastníkovi predmetnej vodnej
plochy.

Viac informácií sa dozviete na schôdzi.

 

je dôležité , aby sa zúčastnilo čo najviacej členov MO-SRZ !!!

RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky

RYBÁRSKE PRETEKY  22.- 24.10. 2021 , Štrkovisko Lúčky- Zrušené pre slabú účasť a zhoršenú Pandemicku situáciu !

 

Detské rybárske preteky 17.07.2021

Detské rybárske preteky Lúčky 17.07.2021

 

Prezentácia : 07:00

Začiatok : 08:00 – 11:00

Vyhodnotenie 11:00 – 12:00

Chytať sa bude od rybárskej búdy po bunker na Jánskej strane

 

Pre deti budú pripravené vecné ceny  + tombola a bohaté občerstvenie .

 

jazero bude uzavreté za účelom pretekov od rybárskej búdy po bunker na Jánskej strane od 06:00 do 12:00

 

Rozdelenie v do dvoch kategórii deti od 3 do 6 rokov chytajú na bič a deti od 6 do 15 rokov môžu chytať na 1 udicu s navijakom.  Obe kategórie musia byť v sprievode rodiča, alebo zodpovedného dospelého.  … Štartovné 0€

 

s pozdravom

MO SRZ

Členská schôdza 27.06.2021

dňa 27.6.2021 o 10:00 sa uskutoční  Členská schôdza na Rybárskom dome (Lúčky)

 

s pozdravom

MO SRZ

 

 

Oznam

v dňoch od 10.6. 2021 do 13.6. 2021 15:00 bude jazero “Oširíd” uzavreté z dôvodu konania sa rybárskych pretekov.

Ďakujeme za pochopenie.

 

výbor MO-SRZ

Brigáda Oširíd 05.06.2021

dňa 5.6.sa uskutoční brigáda Na Oširíde od 8:00,

kto môže nech si prinesie so sebou hrable, nožnice, sekery. Vďaka.

 

s pozdravom

MO SRZ

Rybárske preteky Lúčky 29.05.2021

Rybárske preteky Lúčky 29.05.2021

 

Začiatok od 7:00 do 13:00,  13,30 do 14:30 vyhodnotenie,

predaj lístkov  28.5. ….od 16:00 do 19:00, 29.5….5:00-7:00,

 

Dňa 29.05.2021 v  čase od 04:00 do 14:30 bude jazero uzavreté za účelom pretekov.

 

detské preteky budú preložené na letné mesiace, včas to bude oznámené.

 

s pozdravom

MO SRZ

Členská schôdza 2021

Na základe pokynov a usmernení zo SRZ Žilina sa Členská schôdza  bude konať v mesiaci  júl 2021 .

Priaznivý vývoj pandémie na Slovensko nasvedčuje, že v tej dobe by mohla prebehnúť bez nejakého obmedzenia.

Presný dátum bude včas oznámený členom MO SRZ.

 

 

s pozdravom

výbor MO SRZ

Rybárske preteky : Hlavné a detské (ZRUŠENÉ)!!!

Dôvod Zrušenia :

Režim a opatrenia pre hromadné podujatia platné od 10.05.2021, za ktorých sa preteky konať nebudú!

link na opatrenia:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_10-5-2021.pdf

 

 

 

s pozdravom 

MO SRZ 

 

upresnenie ohľadom VČS bude 17.05.2021

 

 

PREDBEŽNÉ DÁTUMY PRETEKY – Lúčky a VČS

Hlavné preteky 15.5. 2021

VČS 23.5.2021.

Upresnene  bude na budúci týždeň v pondelok 10.05.2021 (kde, kedy a za akých podmienok)

Samozrejme , že všetko záleží aj na tom, aké budú aktuálne platné hygienické opatrenia proti COVID-19 na Slovensku

 

 

s pozdravom

MO-SRZ 

Posledný Predaj povoleniek 01.05.2021

Predaj sa uskutoční   01.05.2021

Predaj bude v čase od 09:00 -12:00 

Inštrukcie k predaju :

Členský preukaz budete mať v obálke ako aj na papieri napísaný lístok aký chcete, zároveň vložené peniaze za ktoré si kupujete povolenku na rok 2021.

 

Predaj bude uskutočnený cez okno na ulici. Všetci povinne rúška!!!

 

Prosíme všetkých aby dodržiavali rozostupy, pokiaľ možno aby čakali v autách a nezhromažďovali sa .

 

Výbor MO SRZ