Predaj povoleniek pre rok 2023

Predaj povoleniek pre rok 2023 sa uskutoční v dňoch:

30.12.2022 – od 09 do 15h
07.01.2023 – od 09 do 15h
14.01.2023 – od 09 do 15h
21.01.2023 – od 09 do 15h
31.03.2023 – od 16 do 20h

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

Cenník povoleniek na rok 2023:

dospelí……….90 eur

Dospelí so zľavou + ženy…..80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60r……70eur

Mládež ……….60 eur

Zväzové………..140eur

Deti 6-15r………15eur

Deti zväzové……….25 eur

Zápisné pre novoprijatého člena………………….200 eur

Neodpracovaná brigáda 8 hod. ………………..40 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád .Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro

Zoznam novo prijatých členov do MO SRZ 

                                                 Štefan Vajda
                                                 Peter Holenka
                                                 Barbora Kucmínová
                                                 Vladimír Kucmín
                                                 Tomáš Orgoň
                                                 Radovan Orgoň
                                                 František Bárci

RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID Apríl 2023

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

Čas konania: 27.4. – 30.4.2023

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

Štvrtok:

27.4.2023

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa: 30.4.2023

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

2.cena 800 € + pohár + vecné ceny

3.cena 500 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Len členovia teamu môžu manipulovať s udicami, zakazuje sa pomoc iných osôb, ktoré nie sú v danom teame!

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 350 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 370 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 28.2.2023

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

Brigáda 26.11.2022

Pozývame členov MO SRZ na  brigádu ktorá sa bude konať dňa 26.11.2022 v čase od 9:00-13:00 Stretnutie na rybárskom dome . So sebou si treba priniesť hrable, sekere,rukavice
Brigáda sa bude konať na jazerách Lúčky
Výbor MO.

Zarybnenie 2022

Dňa 21.10.2022 prebehlo zarybnenie kaprom,štukov,zubáčom a lieňom: Štrkovisko Lúčky 2-3600-1., Štrkovisko Oširíd 2-3840-1  tu platí zákaz lovu Dravcov do 17.11.2022.

spolu bolo nasadených : 80q kapor, 5q štuka, 5q zubac, 5q lien

Pre kapra a lieňa je  povolený režim Chyť a pusť . Privlastniť si kapra a lieňa je možné na týchto jazerách od 18.11.22. Porušenie režimu CHAP  bude prísne potrestané.

Lov dravcov  Štrkovisko Lúčky 2-3600-1., Štrkovisko Oširíd 2-3840-1   povolený od 18.11.2022

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Brigáda 10.9.2022

Pozývame členov MOSRZ na plánovanú brigádu ktorá sa bude konať dňa 10.9.2022 v čase od 9:00-13:00 Stretnutie na rybárskom dome . So sebou priniesť hrable, sekere.
Výbor MO.

Výkup a prenájom pozemkov “Lúčky/Oširíd”

Informácia pre členov MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján.

 

Tak , ako bolo odsúhlasené na členských schôdzach MO SRZ ohľadom prenájmov a nákupov pozemkov okolo Našich vôd, MO SRZ toto realizuje a v celku sa Nám aj darí v rámci finančných prostriedkov, ktoré na tento účel máme. Toto by samozrejme nešlo bez podpory dobrých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti rybárstva v “Našich dedinách” a sú ochotný Nám tieto pozemky či už odpredať, alebo prenajať. Za to im patrí veľké DAKUJEME !

 

bohužiaľ v poslednej dobe sa kopia prípady, kedy ihneď po tom ,ako tieto pozemky sa podajú na zápis na kataster, tak ľudia , ktorý Nám tieto pozemky odpredali, alebo dali do prenájmu sú obratom konfrontovaný zo strany súkromného investora, že porušujú jeho predkupné práva na tie pozemky , keď ich predávajú Našej MO SRZ a nie jemu . Táto konfrontácia od súkromného investora má skoro vždy rovnaký priebeh: Najprv začne po zlom, že to nemôžte, lebo my máme predkupné právo a môžeme Vás dať k súdu!  Následne navrhne po dobrom , že ten pozemok odkúpi a všetko bude v poriadku. No to už asi súkromného investora nezaujíma, že na tých LV v 90 percent prípadov sa nachádzajú aj iný vlastníci, ktorý majú tiež predkupné právo. Prípadne by bolo zaujímavé zistenie, ako sa on dostal na  LV , ktoré teraz napáda a či tam neboli porušené práva.

 

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján Vás chce týmto informovať , že od 28.04.2022 má trvalé právne zastúpenie, ktoré v prípade potreby bude na takéto, alebo iné podnety reagovať a zastupovať každého komu záleží na budúcnosti rybárstva v “Našich dedinách”.

 

s pozdravom

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján

Zarybnenie násadou šťuky 1-2cm

Dňa14.04.2022 prebehlo zarybnenie násadou šťuky 1-2cm v počte 100.000ks

Násada bola vykonaná na :

2-1481-1-1 Odpadový kanál č.2 “Čekr”
2-1812-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 7,2
2-1811-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 8
2-1891-1-1 OR Sekule K L 2,8

 

s pozdravom MO SRZ

Brigáda Oširíd – Lantov

30.04.2022 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutočni brigáda.

Stretať sa budeme na rybárskom dome 08:45

Treba si priniesť  hrable a lopaty, sekere nožnice

Každý člen dostal pri kúpe povolenky pre rok 2022 brigádny lístok, ten si treba priniesť, kde mu bude brigáda po odrobení potvrdená.

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Dopredaj povolenie pre rok 2022

Dňa 26.03.2022 na rybárskom dome MO SRZ od 09:00 – 12:00 sa uskutoční dopredaj povoleniek.

 

s pozdravom

MO SRZ

Výročná Členská Schôdza MO SRZ 27.03.2022

Miesto konania Obecný Úrad v Moravskom Sv.Jáne o 10:00 27.03.2022

 

Členskú schôdzu, alebo mestskú konferenciu zvoláva výbor najmenej 15dní vopred s uvedením programu rokovania.

 

Program rokovania :

Prezentácia pr.členov

Odsúhlasenie hlasovaním pr.členov

 

Predsedníctvo:

Vladimír Juriga – Predseda

Milan Šimek – Tajomník

Jozef Zaic  – hospodár

 

-Voľba Mandátovej komisie

-Voľba Návrhovej Komisie

-Voľba Volebnej Komisie

-Kontrola plnenia uznesení – Šimek Milan

-Správa o činnosti MO za rok 2021

-Plán hl.úloh pre rok 2022 – Vladimír Juriga

-Správa o násade rýb – Jozef Zaic

-Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2021 Nižňanský Jozef

-Správa o činnosti kontrolnej komisie – Jozef Faragula

-Diskusia

-Voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov na snem SRZ v zmysle met.pokynov pre konanie čl.schôdzí MO SRZ.

Hlasovanie a výsledky budú uvedené v samostatnej zápisnici.

Návrh uznesenia prednesie predseda Návrhovej komisie.

 

s pozdravom výbor MO SRZ

 

Volebný poriadok

https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2021/07/Volebny_poriadok_SRZ.pdf?fbclid=IwAR1pBvg3ygONYGgfddLfPARVJbuumBoWcWwGDguo3QZAZuoNoJ_mvsCYxW4

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID (September)

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

Čas konania: 15.9. – 18.9.2022

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

Štvrtok: 15.9.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa: 18.9.2022

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

2.cena 800 € + pohár + vecné ceny

3.cena 500 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Je povolené ísť na vodu:

Vo štvrtok 15.9.2022 – do zahájenia pretekov

V piatok 16.9.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V sobotu 17.9.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V nedeľu 18.9.2022 – od 7:00 – 8:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 350 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 370 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 30.7.2022

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky

RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky

Miesto konania: SEKULE Štrkovisko Lúčky

Čas konania: ( 01.- 03.07. 2022)

Časový rozpis: (piatok-sobota-nedeľa)

Piatok: 01.07.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa:03.07.2022

12:00 hod ukončenie pretekov

13:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 700 € + vecné ceny

2.cena 600 € + vecné ceny

3.cena 500 € + vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Je povolené ísť na vodu:

V piatok 01.07.2022 – do zahájenia pretekov

V sobotu 02.07.2022 – od 8:00 – 10:00 hod

V nedeľu 03.07.2022 – od 8:00 – 9:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy: LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach (umelé nástrahy a method mix sú zakázané!)

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA. ZIG RIG je zakázaný. Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidlá pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 250€ za dvojčlenný team, za trojčlenný je 270€.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

V prípade záujmu Vás prosíme o skorú registráciu, úhrada štartovného bude do 30.05.2022. Ďakujeme.

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

Predaj týždenných a denných povoleniek pre rok 2022

Kontakt na predaj hosťovacích povolení :

Červenka Marian : 0915 796 166

Pestényi Ivan : 0903 403 660

Šimek Milan 0904 688 567

Rybárske a chovateľské potreby Moravský Sv.Ján

od 09:00 – 17:00 v pracovné dni ( 0951 327 492)

SNP 352, 908 71 Moravský Svätý Ján

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

 

Čas konania: 5.5. – 8.5.2022

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

 

Štvrtok: 5.5.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

 

Nedeľa: 8.5.2022

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

 

Ceny:

1.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

2.cena 800 € + pohár + vecné ceny

3.cena 500 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

 

Je povolené ísť na vodu:

Vo štvrtok 5.5.2022 – do zahájenia pretekov

V piatok 6.5.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V sobotu 7.5.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V nedeľu 8.5.2022 – od 7:00 – 8:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

 

Zavážacia loďka je zakázaná!

 

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 350 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 370 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 31.3.2022

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

Členská schôdza, Brigády a preteky pre rok 2022

Členská schôdza 27.3. 2022 

 

Oficiálne brigády

30.4.2022

28.5.2022

10.9.2022

26.11.2022

budú vyhlasované aj mimoriadne brigády počas celého roka (napr: hniezda pre zubáče, vápnenie, výpomoc na rybárske preteky atd…) Na mimoriadne brigády sa vždy napíše, že je treba napr: 10ľudí na rozkladanie stanov, alebo 5ludí na pucovanie rýb, alebo 8ludí na vápnenie atď…..

 

 

Preteky  –

05 až 0 8. 05. 2022 preteky oširíd

04.06.2022 detské preteky lúčky

01-03 . 07. 2022 preteky  lúčky

15-18 . 09. 2022 preteky oširíd

 

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny  o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján

Posledný Predaj povoleniek pre rok 2022 sa uskutoční 15.01.2022

 

Predaj bude v čase od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu cez okienko

 

Cenník povoleniek na rok 2022:

dospelí………………………………………..90 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………70 eur

Mládež ………………………………………..60 eur

Zväzové………………………………………130 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Členská známka…………………………..35 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

 

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád za 2roky.Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro. Neodrobené brigády má povinnosť uhradiť každý člen MO SRZ okrem detí, mládeže, dôchodcov nad 70rokov, žien nad 60rokov a ZŤP. ZŤP  musia pri predaji predložiť preukaz.

Predaj povoleniek pre rok 2023

Predaj povoleniek pre rok 2023 sa uskutoční v dňoch:

30.12.2022 – od 09 do 15h
07.01.2023 – od 09 do 15h
14.01.2023 – od 09 do 15h
21.01.2023 – od 09 do 15h
31.03.2023 – od 16 do 20h

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

 

Cenník povoleniek na rok 2023:

 

dospelí……….90 eur

Dospelí so zľavou + ženy…..80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60r……70eur

Mládež ……….60 eur

Zväzové………..140eur

Deti 6-15r………15eur

Deti zväzové……….25 eur

Zápisné pre novoprijatého člena………………….200 eur

Neodpracovaná brigáda 8 hod. ………………..40 eur

 

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

 

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád .Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro

 

Zoznam novo prijatých členov do MO SRZ 

 

                                                 Štefan Vajda
                                                 Peter Holenka
                                                 Barbora Kucmínová
                                                 Vladimír Kucmín
                                                 Tomáš Orgoň
                                                 Radovan Orgoň
                                                 František Bárci

 

Zarybnenie a zákaz Lovu kapra 28dní !

Dňa 27.10.2021 prebehlo zarybnenie kaprom: Štrkovisko Lúčky 2-3600-1., Štrkovisko Oširíd 2-3840-1  tu platí zákaz lovu kapra do 23.11.2020.

Lov kapra povolený od 24.11.2021

Lov na dravca je povolený aj naďalej 

 

Zarybnenie Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 : 

Kapor 60q,

 

Zarybnenie Oširíd 2-3840-1 :

Kapor 20q

 

Zarybnenie Lantov 2-1811-1  :

Plánované v 11mesiaci menším autom pre zlý prístup

 

 

s pozdravom

MO SRZ