Zarybnenie násadou šťuky 1-2cm

Dňa14.04.2022 prebehlo zarybnenie násadou šťuky 1-2cm v počte 100.000ks

Násada bola vykonaná na :

2-1481-1-1 Odpadový kanál č.2 “Čekr”
2-1812-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 7,2
2-1811-1-1 OR Moravský Svätý Ján K L 8
2-1891-1-1 OR Sekule K L 2,8

 

s pozdravom MO SRZ

Brigáda Oširíd – Lantov

30.04.2022 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutočni brigáda.

Stretať sa budeme na rybárskom dome 08:45

Treba si priniesť  hrable a lopaty, sekere nožnice

Každý člen dostal pri kúpe povolenky pre rok 2022 brigádny lístok, ten si treba priniesť, kde mu bude brigáda po odrobení potvrdená.

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Dopredaj povolenie pre rok 2022

Dňa 26.03.2022 na rybárskom dome MO SRZ od 09:00 – 12:00 sa uskutoční dopredaj povoleniek.

 

s pozdravom

MO SRZ

Výročná Členská Schôdza MO SRZ 27.03.2022

Miesto konania Obecný Úrad v Moravskom Sv.Jáne o 10:00 27.03.2022

 

Členskú schôdzu, alebo mestskú konferenciu zvoláva výbor najmenej 15dní vopred s uvedením programu rokovania.

 

Program rokovania :

Prezentácia pr.členov

Odsúhlasenie hlasovaním pr.členov

 

Predsedníctvo:

Vladimír Juriga – Predseda

Milan Šimek – Tajomník

Jozef Zaic  – hospodár

 

-Voľba Mandátovej komisie

-Voľba Návrhovej Komisie

-Voľba Volebnej Komisie

-Kontrola plnenia uznesení – Šimek Milan

-Správa o činnosti MO za rok 2021

-Plán hl.úloh pre rok 2022 – Vladimír Juriga

-Správa o násade rýb – Jozef Zaic

-Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2021 Nižňanský Jozef

-Správa o činnosti kontrolnej komisie – Jozef Faragula

-Diskusia

-Voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov na snem SRZ v zmysle met.pokynov pre konanie čl.schôdzí MO SRZ.

Hlasovanie a výsledky budú uvedené v samostatnej zápisnici.

Návrh uznesenia prednesie predseda Návrhovej komisie.

 

s pozdravom výbor MO SRZ

 

Volebný poriadok

https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2021/07/Volebny_poriadok_SRZ.pdf?fbclid=IwAR1pBvg3ygONYGgfddLfPARVJbuumBoWcWwGDguo3QZAZuoNoJ_mvsCYxW4

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID (September)

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

Čas konania: 15.9. – 18.9.2022

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

Štvrtok: 15.9.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa: 18.9.2022

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

2.cena 800 € + pohár + vecné ceny

3.cena 500 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Je povolené ísť na vodu:

Vo štvrtok 15.9.2022 – do zahájenia pretekov

V piatok 16.9.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V sobotu 17.9.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V nedeľu 18.9.2022 – od 7:00 – 8:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 350 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 370 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 30.7.2022

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky

RYBÁRSKE PRETEKY, Štrkovisko Lúčky

Miesto konania: SEKULE Štrkovisko Lúčky

Čas konania: ( 01.- 03.07. 2022)

Časový rozpis: (piatok-sobota-nedeľa)

Piatok: 01.07.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

Nedeľa:03.07.2022

12:00 hod ukončenie pretekov

13:00 hod vyhlásenie víťazov

Ceny:

1.cena 700 € + vecné ceny

2.cena 600 € + vecné ceny

3.cena 500 € + vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

Je povolené ísť na vodu:

V piatok 01.07.2022 – do zahájenia pretekov

V sobotu 02.07.2022 – od 8:00 – 10:00 hod

V nedeľu 03.07.2022 – od 8:00 – 9:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

Zavážacia loďka je zakázaná!

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy: LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach (umelé nástrahy a method mix sú zakázané!)

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA. ZIG RIG je zakázaný. Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidlá pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 250€ za dvojčlenný team, za trojčlenný je 270€.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

V prípade záujmu Vás prosíme o skorú registráciu, úhrada štartovného bude do 30.05.2022. Ďakujeme.

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

Predaj týždenných a denných povoleniek pre rok 2022

Kontakt na predaj hosťovacích povolení :

Červenka Marian : 0915 796 166

Pestényi Ivan : 0903 403 660

Šimek Milan 0904 688 567

Rybárske a chovateľské potreby Moravský Sv.Ján

od 09:00 – 17:00 v pracovné dni ( 0951 327 492)

SNP 352, 908 71 Moravský Svätý Ján

72 hod.RYBÁRSKE PRETEKY, OŠIRID

Miesto konania: SEKULE OŠIRID

 

Čas konania: 5.5. – 8.5.2022

Časový rozpis: (štvrtok-piatok-sobota-nedeľa)

Maximálny počet tímov: 24

 

Štvrtok: 5.5.2022

7:00-7:30 hod prezentácia

7:30-8:30 hod losovanie

8:30-11:00 hod príprava miesta, kŕmenie

11:00 hod začiatok pretekov

 

Nedeľa: 8.5.2022

11:00 hod ukončenie pretekov

12:00 hod vyhlásenie víťazov

 

Ceny:

1.cena 1000 € + pohár + vecné ceny

2.cena 800 € + pohár + vecné ceny

3.cena 500 € + pohár + vecné ceny

4.cena – vecné ceny

5.cena – vecné ceny

6.cena – vecné ceny

7.cena – vecné ceny

Cena za najťažšieho kapra – pohár + vecné ceny

Cena za 1. a posledného chyteného kapra

 

Je povolené ísť na vodu:

Vo štvrtok 5.5.2022 – do zahájenia pretekov

V piatok 6.5.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V sobotu 7.5.2022 – od 7:00 – 9:00 hod

V nedeľu 8.5.2022 – od 7:00 – 8:00 hod

*Vo vyššie uvedených časoch je možné meniť bójku a zakrmovať. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný, ďalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu kobrou a raketou!

V prípade potreby ísť na vodu (zamotanie ryby o prekážku, hranu, tyčovú bójku atď….) je dovolené len po nahlásení hlavnému rozhodcovi kvôli bezpečnosti.

 

Zavážacia loďka je zakázaná!

 

Bodovaná ryba: kapor a amur, váži sa nad 5 kg .

Nástrahy:

– LEN- boilies a pelety vo všetkých veľkostiach

– Umelé nástrahy a method mix sú zakázané!

– Povolený len šokový vlasec

– Povolená olovená šnúra (max. 1m)

– Pletená šnúra ( šoková šnúra)- zakázaná

– Maximálna dĺžka nadväzca je 30cm. Krmítka sú zakázané! Dovoľuje sa PVA.

– Zig Rig je zakázaný

Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu, podberák minimálne 80cm rameno, prechovávací vak- povinne každý team 4 kusy minimálne!

Pravidlá:

Dvoj – trojčlenný team chytá na 4 udice, každá udica s jedným nadväzcom a s jedným háčikom.

Každá ryba musí byť ulovená riade s montážou súťažiaceho tímu.

Každý tím bude mať bodovaných 5 najťažších rýb!

– V prípade rovnakého súčtu bodovaných rýb, vyhráva team s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakého súčtu váhy najväčšej ryby rozhoduje skorší čas ulovenia.

– Ak nedokážete zdolať rybu do času ukončenia pretekov, je potrebné to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a ryba musí byť zdolaná do 30 minút po ukončení pretekov.

Ďalšie otázky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom. Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas pretekov (v prípade nutnosti).

Štartovné: 350 € za dvojčlenný team, za trojčlenný je 370 €.

Každý pretekár chytá na vlastnú zodpovednosť !

Každý tím ma istú účasť až po uhradení štartovného!

Povinnosti súťažiacich:

Šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru!

Udržovať čistotu a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom.

Chytá sa za každého počasia. Tímy musia chytať na vyhradenom vylosovanom mieste. Prosíme Vás, vopred sa dohodnite so susediacimi tímami o umiestňovaní bójok, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. V opačnom prípade bude konfliktný tím diskvalifikovaný bez nároku na štartovné.

Štartovné treba uhradiť do 31.3.2022

Informácie ohľadne pretekov poskytujeme na telefónnom čísle 0904 688 567

Členská schôdza, Brigády a preteky pre rok 2022

Členská schôdza 27.3. 2022 

 

Oficiálne brigády

30.4.2022

28.5.2022

10.9.2022

26.11.2022

budú vyhlasované aj mimoriadne brigády počas celého roka (napr: hniezda pre zubáče, vápnenie, výpomoc na rybárske preteky atd…) Na mimoriadne brigády sa vždy napíše, že je treba napr: 10ľudí na rozkladanie stanov, alebo 5ludí na pucovanie rýb, alebo 8ludí na vápnenie atď…..

 

 

Preteky  –

05 až 0 8. 05. 2022 preteky oširíd

04.06.2022 detské preteky lúčky

01-03 . 07. 2022 preteky  lúčky

15-18 . 09. 2022 preteky oširíd

 

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny  o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján

Posledný Predaj povoleniek pre rok 2022 sa uskutoční 15.01.2022

 

Predaj bude v čase od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu cez okienko

 

Cenník povoleniek na rok 2022:

dospelí………………………………………..90 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………70 eur

Mládež ………………………………………..60 eur

Zväzové………………………………………130 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Členská známka…………………………..35 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

 

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád za 2roky.Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro. Neodrobené brigády má povinnosť uhradiť každý člen MO SRZ okrem detí, mládeže, dôchodcov nad 70rokov, žien nad 60rokov a ZŤP. ZŤP  musia pri predaji predložiť preukaz.

Predaj povoleniek pre rok 2023

Predaj povoleniek pre rok 2023 sa uskutoční v dňoch:

30.12.2022 – od 09 do 15h
07.01.2023 – od 09 do 15h
14.01.2023 – od 09 do 15h
21.01.2023 – od 09 do 15h
31.03.2023 – od 16 do 20h

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

 

Cenník povoleniek na rok 2023:

 

dospelí……….90 eur

Dospelí so zľavou + ženy…..80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60r……70eur

Mládež ……….60 eur

Zväzové………..140eur

Deti 6-15r………15eur

Deti zväzové……….25 eur

Zápisné pre novoprijatého člena………………….200 eur

Neodpracovaná brigáda 8 hod. ………………..40 eur

 

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

 

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád .Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro

 

Zoznam novo prijatých členov do MO SRZ 

 

                                                 Štefan Vajda
                                                 Peter Holenka
                                                 Barbora Kucmínová
                                                 Vladimír Kucmín
                                                 Tomáš Orgoň
                                                 Radovan Orgoň
                                                 František Bárci

 

Zarybnenie a zákaz Lovu kapra 28dní !

Dňa 27.10.2021 prebehlo zarybnenie kaprom: Štrkovisko Lúčky 2-3600-1., Štrkovisko Oširíd 2-3840-1  tu platí zákaz lovu kapra do 23.11.2020.

Lov kapra povolený od 24.11.2021

Lov na dravca je povolený aj naďalej 

 

Zarybnenie Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 : 

Kapor 60q,

 

Zarybnenie Oširíd 2-3840-1 :

Kapor 20q

 

Zarybnenie Lantov 2-1811-1  :

Plánované v 11mesiaci menším autom pre zlý prístup

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Zarybnenie násadou šťuky

Dňa 25.10.2021 prebehlo zarybnenie násadou šťuky 360kg v Našich revíroch

 

Ryby neboli mierové, tak nie je nutné hájenie.

s pozdravom

MO SRZ

Zarybnenie kaprom

Dnes prebehlo zarybnenie Kaprom K2 na rieke Morave 1100kg cca 2500ks .

s pozdravom

MO SRZ 

Zarybnenie Zubáčom .

Dňa 13.10.2021 prebehlo zarybnenie Zubáčom 10-12cm v Našich revíroch v počte 27.500ks

Celková cena násady 6050euro v prepočte cca 0,2euro /KS

Ryby boli rozvezené po revíroch MO SRZ a  rozdelené pomerovo podľa veľkosti vodných plôch.

 

Násada sa nedávala, akurát na revír Odpadový kanál č.2 “Čekr nakoľko ten budú Vodohospodári tento mesiac ,ako každý rok odpúšťať a ryba by sa nemusela zazimovať .

 

s pozdravom

MO SRZ

Informácia pre členov a snaha o zachovanie revíru Lúčky pre MO SRZ!

aby bolo všetko objasnené a členovia boli informovaní čo sa vlastne riešilo po mimoriadnej schôdzi, ktorá sa konala dňa 26.09.2021.
Pár hodín po mimoriadnej členskej schôdzi sa ozval súkromný investor štatutárnym zástupcom MO SRZ a sám usúdil, že najlepším riešením a
pre ukľudnenie členov bude odpredaj parcely číslo 5085/1  o výmere 57522 m2 Miestnej Organizácii SRZ  čo by znamenalo celkové vyriešenie situácie a “Lúčky” by už “navždy”
ostali v užívaní MO SRZ a jej členov.

Od schôdze už ubehol nejaký čas a vôľa súkromného investora odpredať zmienenú parcelu sa vytratila.
Vyjadrenie súkromného investora v posledných dňoch je také, že rybársky revír 2-3600-1-4 ostáva aj naďalej v užívaní Miestnej Organizácie a nebude pre teraz vyvíjať  snahu o zmenu užívateľa rybárskeho revíra, ale to je iba slabá náplasť, ktorá  výbor a členov rozhodne nemôže ukľudniť.

Kto  Nám zaručí, že súkromný investor nebude aj naďalej  skupovať pozemky v danej lokalite a postupne nenájde spôsob ako prebrať vodu pod svoju správu ??!!

Je možné, že v krátkom čase bude vyhlásená ďalšia mimoriadna členská schôdza, kde budú prednesené ďalšie kroky, ktoré môžeme a musíme podniknúť.
o všetkom Vás budeme samozrejme informovať na FB: MO SRZ SEKULE / MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN a na webe:  https://mosrzsekulejany.sk

 

O jazero “Lúčky” sa Miestna Organizácia SRZ a jej členovia starajú už po generácie a je srdcom členskej základne a urobíme všetko pre to,
aby táto generácia o jazero neprišla a ostalo zachované aj pre ďalšie generácie čo prídu po Nás.

S pozdravom
MO SRZ

Brigáda Oširíd !

30.10 2021 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutočni brigáda.

Stretať sa budeme na Oširíde

Treba si priniesť  hrable a lopaty

treba, aby sa zúčastnili členovia, ktorí pre tento rok ešte nemajú odpracovanú brigádu .

cena neodrobenej hodiny je 5euro

Každý člen musí odrobiť 8hodín podľa stanov, okrem detí.

 

s pozdravom

MO SRZ

Oznam pre členov !

koncom 39.kalendárneho týždňa budú členovia MO-SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján informovaní o priebehu dohody so “Súkromným investorom”. V nedeľu bolo prisľúbené , že celá vec bude doriešená k spokojnosti členov. Poprosíme členov o trpezlivosť a zachovanie pokoja.
s pozdravom výbor MO .

Lúčky a zachovanie vody MO SRZ !

V mene Sand plus s.r.o v zastúpení Ing.Silvera Mračnu :
Dobrý deň, na základe dnešnej mimoriadnej schôdze a jej informačnom nezáväznom charaktere a následnej komunikácii so súkromným investorom sme sa spoločne dohodli že Lúčky zostanú rybárom. Nájomné sa platiť nebude, cena lístkov zostane zachovaná bez zmien a všetko pokračuje v nezmenených podmienkach.
S pozdravom Výbor a súkromná spoločnosť