Zarybnenie Ostriežom 3-5cm v počte 7600ks

Dňa 15.04.2021 prebehlo zarybnenie Ostriežom 3-5cm v počte 7600ks  v  Našich revíroch

 

Oširíd – 1/3

Lúčky -1/3

Stará šutrovňa -1/3

 

Ďalšie plánované zarybnenie :

Kapor, Jalec, Amur 10cm, Zubáč 3-5cm

Zarybňovanie je naplánované aj pre Lantov, Velký Mendín a Kanál

Zarybnenie štukou 400kg a sumec 30kg

Dnes prebehlo zarybnenie šťukou a sumcom  v Našich revíroch

Šťuky od 50cm do 85cm – 370kg

Štuky od 30-45cm – 30kg

Sumec od 50cm – 75cm – 30kg

Zarybnenie :

Oširíd – Šťuky od 50cm do 85cm  –  100kg

Lúčky – Šťuky od 50cm do 85cm  –  220kg

Stará šutrovňa – Šťuky od 50cm do 85cm  –  50kg

Lantov – Štuky od 30-45cm – 20kg

Lantov – Sumec od 50cm – 75cm – 30kg

Odpadový kanál –  Štuky od 30-45cm – 10kg

 

 

 

 

Rybárske Preteky 72Hodín “Oširíd”

Všetko a ešte viacej sa dozvieš na  FB stránke MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján            https://www.facebook.com/groups/272245790633993

 

ako sa stať členom MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján na FB  ??? –

stačí požiadať o prijatie  🙂

 

Info ohľadom lístkov pre rok 2021

Ten, kto má odovzdaný úlovkový lístok 2020 a nemá zakúpené povolenie na rok 2021, môže kontaktovať ktoréhokoľvek člena výboru a ten mu podá ďalšie informácie, ako ďalej postupovať a zabezpečiť si povolenie pre rok 2021.

 

s pozdravom

MO SRZ

 

Všetko a ešte viacej sa dozvieš na  FB stránke MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján            https://www.facebook.com/groups/272245790633993

 

ako sa stať členom MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján na FB  ??? –

stačí požiadať o prijatie  ?

 

Rybárske Preteky 72Hodín “Oširíd”

PREDBEŽNÉ DÁTUMY !

Výročná členská schôdza – 28.3. -2021- .

Preteky na oširíde sa budú konať 10,11,12,13.6. 2021.,

8.5-2021-Hlavné preteky (Šutrovna- 2-3600)

9.5.-2021-Detské preteky.(Šutrovna-2-3600)

 

Brigády 10.4. 15.5. 4.9. 16.10 – 2021 –  Vzhľadom na danú situáciu ohľadom Covidu členovia, ktorí si odpracovali brigádu v roku 2020 sa im prenáša do roku 2021.

 

s pozdravom

MO SRZ

……………………………………………………………………………………………

Všetko a ešte viacej sa dozvieš na  FB stránke MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján            https://www.facebook.com/groups/272245790633993

 

ako sa stať členom MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján na FB  ??? –

stačí požiadať o prijatie  ?

 

Rybárske Preteky 72Hodín “Oširíd”

Upozorňenie

Dňom 31.1.2021 skončilo odovzdávanie povoleniek za rok 2020. Tí členovia MO SRZ ktorý neodovzdali povolenku nebude im vydané povolenie na rok 2021.

 

 

s pozdravom

Hospodár MO SRZ

 

 

Celoslovenský skríning Covid-19

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021,
ktorým je od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod.
nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom
vychádzania.  Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7.
februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej
situácie stanovených v uznesení). Uvedené uznesenie Vám zasielame v
prílohe.

Zákaz vychádzania má okrem mnohých iných dopadov aj vplyv na život
bežného rybára. Dopad má predovšetkým na odovzdávanie povolení
na rybolov z roku 2020, predaj povolení na rybolov na rok 2021 a aj
samotný výkon rybárskeho práva.

Zo zákazu vychádzania sú stanovené výnimky pre obdobie od 27.
januára 2021 do 2. februára 2021 a obdobie od 3. februára 2021 do 7.
februára 2021.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť  (podľa toho aký
spôsob OZ SRZ zvolili) v súlade s výnimkami č. 4 a 5 (obmedzenie sa
nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta
zásielkovní a späť) alebo s výnimkami č. 8 a 9 (obmedzenie sa
nevzťahuje na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu
na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) za podmienky, že:

* osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 alebo
* osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace,
* alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní.

Samotný výkon rybárskeho práva sa môže uskutočniť v súlade s
výnimkami č. 18 a 19 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel
pobytu v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a
cestu späť) za podmienky, že:

* osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 alebo
* osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako 90 dní,
* ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65
rokov,
* alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní,
* alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s
pomocou vozíčka.

_ _

_Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, _

_ _

_v tomto veľmi náročnom období prinášajúcom mnoho obmedzení v
každodennom živote, komplikácií a pre mnohých aj ťažké životné
situácie, by sme boli veľmi radi, keby ste mohli nájsť potešenie a
rozptýlenie vo Vami obľúbenom rybolove. _

_Aby táto záľuba bola čo najbezpečnejšia pre všetkých z Vás,
ako aj pre členov rybárskej stráže, žiadame Vás o čo najväčšiu
občiansku zodpovednosť a zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať k
účasti na celoslovenskom skríningu Covid-19, ktorý sa bude
realizovať._

_ _

_ _

_Kancelária tajomníka SRZ_

Odovzdanie povoleniek

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján pripomína svojím členom

že každý držiteľ povolenia na rybolov je povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.
Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

Povolenky na rybolov za rok 2020 s povinnosťou odovzdať do 15.01.2021 je možné odovzdať poštou a to na adresu :

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján
Rybársky dom – chatová oblasť
908 80 Sekule 823

alebo vhodiť do schránky na tej istej adrese

alebo

v Potravinách Holenka

V prípade, že budete posielať poštou, tak odošlite najneskôr 14.01.2020, aby ste mali istotu, že lístok bude doručený v termíne .

Zrušený predaj 02.01.2021, 09.01.2021 a 16.01.2021

Z dôvodu sprísnenia  protiepidemických opatrení zo dňa 01.01.2021 a nariadením Vlády SR sa plánované predaje povoleniek 02.01.2021 , 09.01.2021 a 16.01.2021  rušia a odkladajú. Budeme čakať na vývoj situácie a následne budú oznámené náhradné termíny predajov.

 

Povolenky na rybolov za rok 2020 s povinnosťou odovzdať do 15.01.2021 je možné odovzdať poštou a to na adresu :

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján
Rybársky dom – chatová oblasť
908 80 Sekule 823

alebo vhodiť do schránky na tej istej adrese .

ďalšie zberné miesto, ktoré sme pre Vás vytvorili bude v Potravinách Holenka v Moravskom Sv.Jáne, kde bude umiestnená zberná krabica od 04.01.2021 .

 

 

 

 

s pozdravom

MO-SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján

 

Predaj povoleniek a bezpečnostné opatrenia

 

Predaj sa uskutoční tak ako bolo napísané  29.12.2020

Predaj bude v čase od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Inštrukcie k predaju :

Povolenku a členský preukaz budete mať v obálke ako aj na papieri napísaný lístok aký chcete, zároveň vložené peniaze za ktoré si kupujete povolenku na rok 2021.

Predaj bude uskutočnený cez okno na ulici. Všetci povinne rúška!!!

Prosíme všetkých aby dodržiavali rozostupy, pokiaľ možno aby čakali v autách a nezhromažďovali sa .

 

tieto opatrenia budú platiť aj pre ostatné plánované predaje:

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

28.3.2021 – sa uskutočni len predaj členských známok.

 

Výbor MO SRZ

 

Zoznam novoprijatých členov

Zoznam : 

 

Gabriel Palkovič , Martin Mikulič , Ján Malášek , Štefan Soják , Igor Kubisa , Lukáš Vávra , Dominik Celláry , Jakub Stúpal , Filip Stúpal , Štefan Spusta , Kristína Krasňanská , Jovan Vukmirovič, Ivan Mihalovič , Rastislav Malý , Adam Margetíny , Ľudovít Labaš , Štefan Jablonický , Peter Ďuriš , Ondrej Hricka , Peter Čajkovský……

 

lístok si môžu prísť zakúpiť v termínoch :

29.12.2020

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Samozrejme pokiaľ by sa niečo zmenilo pre protipandemické opatrenia budeme ihneď informovať .

Bližšie info budeme mať v pondelok 21.12.2020 .

 

Verím že , každý kto bol prijatý do našej MO , prichádza k nám len s tými najlepšími úmyslami a že bude dodržiavať zákony, vyhlášky a stanovy SRZ.

Predaj povoleniek pre rok 2022

Predaj povoleniek pre rok 2022 sa uskutoční v dňoch:

27.12.2021

30.12.2021

08.01.2022

15.01.2022

 

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

 

Žiadosti o prijatie do MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján sa podávajú len do 15.12.2021.

žiadosť sa podáva len elektronicky na mail MO SRZ : info@mosrzsekulejany.sk

Prihlášku za člena MO SRZ nájdete v časti dokumenty na stránke MO SRZ

Prihláška za člena SRZ

Cenník povoleniek na rok 2022:

dospelí………………………………………..90 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………70 eur

Mládež ………………………………………..60 eur

Zväzové………………………………………130 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Členská známka…………………………..35 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

 

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny v termínoch predaja povoleniek o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád za 2roky.Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny 5euro

 

Dňa 27.12.2021 bude možnosť odrobiť si 4hodiny brigády . Stretnutie na rybárskom dom 9:00 a stačí si priniesť rukavice, pôjdu sa zbierať odpadky popri rieke Morava a odpadového kanálu.

 

Zoznam novo prijatých členov do MO SRZ 

Juraj Komorník

Juraj Komorník

Miloš Kopecký

Tomáš Červenka

Patrik Majzun

Dominik Migazi

Maroš Stahula

Robert Marček

Eduard Majerský

Matej Slezák

Vlado Pinzeta

Jozef Komorný

František Majerský

 

 

Predbežný predaj povoleniek pre rok 2021

1.Vážení rybári rybárky……

Blíži sa nám koniec roka a stým aj povinnosť odovzdávania úlovkových lístkov. Každý člen ktorý si príde zakúpiť povolenku na rybolov pre rok 2021 bude zároveň odovzdávať úlovkový lístok za rok 2020. Člen MO ktorý neodovzdá UL nebude mu vydaná nová povolenka. Preto ešte raz upozorňujem …..starý UL za rok 2020 sa bude odovzdávať pri zakupovaní povolenky na rybolov 2021, nenoste UL na rybársky dom a ani ho neposielajte poštou. Tak isto upozorňujem aj na vypísanie UL. Člen MO ktorý nebude mať správne vypísaný UL bude si priplácať 5 euro na zarybnenie.

Predbežný predaj bude v dňoch 29. 12. 2020

02. 01. 2021

09. 01. 2021

16. 01. 2021

Predaj 28. 03. 2021 je len pre rybárov ktorý si chcú zaplatiť len členskú známku.

 

Žiadam členov MO ktorý chcú loviť ryby do 31.12. 2020 nech si prídu zakúpiť  povolenku  až 2. 1. 2021

Ceny členskej známky a úlovkového lístka budú vopred oznámené.

Hospodár MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján

Zaic Jozef….

Informácia ohľadom platných opatrení v súvislosti s pandémiou Covid19.eml

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

aktuálne je vyhlásený na území Slovenskej republiky núdzový stav. Tento bol vyhlásený Uznesením Vlády SR č. 268/2020 Z. z. a predĺžený do 29.12.2020 Uznesením Vlády SR č. 315/2020 Z. z.

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie Vlády SR č. 284/2020 Z. z., ktorým bolo obmedzené právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Z toho vyplýva, že právo pokojne sa zhromažďovať si môžu osoby uplatňovať v počte nižšom, alebo rovnom ako 6 osôb. Je potrebné uviesť, že v prípade výkonu rybárskeho práva sa nejedná o výkon zhromažďovacieho práva. Nie je ale možné usporadúvať akékoľvek rybárske súťaže, prípadne iné podujatia. Rybačka samotná nie je obmedzená, je ale naďalej potrebné dodržiavať platné hygienické opatrenia (rúško, odstup, hygiena rúk).

 

V prípade konania členských schôdzí, aj na tie sa vzťahuje zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Dovoľujeme si dať do pozornosti § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý dal možnosť kolektívnym orgánom právnických osôb, založených podľa predpisov občianskeho a obchodného práva možnosť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

Z toho vyplýva, že konanie členskej schôdze môže byť nahradené korešpondenčným hlasovaním, prípadne elektronickým hlasovaním. Na hlasovanie sa použijú primerane ustanovenia § 190a – 190d Obchodného zákonníka. V prípade, ak sa OZ SRZ rozhodne využiť korešpondenčné hlasovanie v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, je treba požadovať od členov úradne osvedčený podpis na hlasovacom lístku (§190a ods. 5 ObZ). Tým sa predíde možným problémom s priebehom korešpondenčného hlasovania.

 

V prípade, ak by nemohlo dôjsť k vykonaniu členskej schôdze korešpondenčne/elektronicky, odporúčame Vám v súlade s § 16 Stanov SRZ vykonať schôdzu výboru (max. 6 osôb), alebo predsedníctva výboru (max. 6 osôb), na ktorom sa rozhodne o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad.

 

Spomenuté ustanovenia Obchodného zákonníka:

 • 190a Korešpondenčné hlasovanie

(1) Spoločnosť môže v stanovách upraviť právo akcionárov hlasovať korešpondenčne. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

(2) Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacieho lístka.

(3) Hlasovací lístok musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:

 1. a) názov a sídlo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, miesto podnikania alebo bydlisko akcionára, ktorý je fyzickou osobou; v prípade účasti na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia rovnako údaje o osobe splnomocnenca,
 2. b) počet akcií, ich menovitú hodnotu a podobu, ako aj označenie, či akcie znejú na meno alebo na doručiteľa, ak spoločnosť vydala akcie v oboch formách, a počet akcií na doručiteľa a počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva,
 3. c) označenie programu valného zhromaždenia, ku ktorému sa predmetný hlasovací lístok vzťahuje, s uvedením dňa jeho vyhotovenia, spôsobu hlasovania akcionára ku všetkým bodom programu a návrhom uznesení valného zhromaždenia,
 4. d) miesto, dátum a čas vyhotovenia hlasovacieho lístka,
 5. e) iné skutočnosti súvisiace s výkonom práva hlasovať.

(4) Spoločnosť môže vydať vzor tlačiva hlasovacieho lístka. Na zmenu stanov súvisiacu s vydaním alebo zmenou vzoru tlačiva hlasovacieho lístka sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

(5) Pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku podľa odsekov 2 a 3 musí byť úradne osvedčená.

 • 190b

(1) Pri korešpondenčnom hlasovaní možno hlasovací lístok doručiť iba do vlastných rúk podľa osobitného predpisu, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené. Skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť na obálke jasne a viditeľne vyznačená.

(2) Poštovú zásielku s hlasovacím lístkom môže otvoriť len osoba poverená sčítaním hlasov za prítomnosti jedného overovateľa zápisnice valného zhromaždenia, a to len na rokovaní valného zhromaždenia bezprostredne pred hlasovaním. Hlasovacie lístky sú prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

(3) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, ktorým akcionár vykonáva svoje hlasovacie právo podľa § 180 ods. 1, musí byť spoločnosti doručená podľa odseku 1 najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

 • 190c

(1) Korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec zastupujúci akcionára na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pripojiť k hlasovaciemu lístku, ktorým sa vykonávajú hlasovacie práva spojené s akciami, aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

(2) Na skôr vykonané korešpondenčné hlasovanie sa neprihliada, ak sa akcionár zúčastní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia. Uvedené platí rovnako, ak spoločnosť umožní svojim akcionárom výkon práva účasti na valnom zhromaždení a práva hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d.

(3) Odmietnutie prevzatia poštovej zásielky s vyznačeným korešpondenčným hlasovaním podľa § 190b ods. 1 je dôvodom, pre ktorý súd vyhlási uznesenie valného zhromaždenia za neplatné na základe návrhu akcionára, ktorého zásielku spoločnosť odmietla prevziať.

(4) Ak boli spoločnosti po sebe doručené poštové zásielky s hlasovacími lístkami obsahujúcimi hlasovanie toho istého akcionára k tomu istému bodu programu alebo návrhu uznesenia valného zhromaždenia, pre určenie výsledku hlasovania valného zhromaždenia je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.

 • 190d Účasť a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov

(1) Spoločnosť môže v stanovách povoliť účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Zmena podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov podlieha rovnako súhlasu trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

(2) Ak spoločnosť umožní akcionárom účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, každý výkon hlasovacieho práva akcionára musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorého kvalifikovaný certifikát musí spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú v styku s orgánmi verejnej moci, a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje právny úkon, ktorým dochádza k výkonu práva hlasovať, osoba oprávnená konať v mene akcionára. Spoločnosť je povinná uskutočniť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov.

(3) Výkon hlasovacieho práva, ktorý bol urobený prostredníctvom elektronických prostriedkov a spĺňa podmienky podľa odseku 2, môže byť zmenený akcionárom na rokovaní valného zhromaždenia, na ktorom sa akcionár zúčastní osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia. Ak akcionár urobí nové hlasovanie počas prenosu rokovania valného zhromaždenia v reálnom čase, na skôr vykonané hlasovanie sa neprihliada.

(4) Ak spoločnosť umožní akcionárom hlasovať na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, je povinná prijímať hlasy prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Podrobnosti o postupe orgánov spoločnosti a akcionárov pri realizácii ich práv podľa odseku 1 prostredníctvom elektronických prostriedkov upraví spoločnosť vo svojich stanovách. Náklady súvisiace so sprístupnením rokovania valného zhromaždenia podľa odseku 1 znáša spoločnosť okrem nákladov, ktoré vzniknú na strane akcionára v dôsledku výkonu hlasovacieho práva prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa odseku 2.

(5) Na obsahové náležitosti prejavu vôle, ktorý je výkonom hlasovacieho práva, urobeného prostredníctvom elektronických prostriedkov sa ustanovenie § 190a ods. 3 použije rovnako.

(6) Na priebeh hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov sa primerane použije ustanovenie § 190b ods. 1 poslednej vety.

(7) Spoločnosť bez zbytočného odkladu potvrdí prostredníctvom elektronických prostriedkov prijatie hlasov tomu, kto vykonal hlasovacie práva na valnom zhromaždení podľa odsekov 1 až 6; ustanovenie odseku 2 prvej vety sa použije rovnako.

 

Spomenuté ustanovenia Stanov SRZ:

 • 16 Predsedníctvo výboru
 1. Predsedníctvo výboru je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a v prípade potreby z ďalších členov výboru.
 2. Predsedníctvo výboru riadi činnosť miestnej organizácie alebo mestskej organizácie medzi schôdzami výboru.
 3. Predsedníctvo rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad a svoje rozhodnutia predkladá výboru na schválenie na jeho najbližšej schôdzi.
 4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva predseda, podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 5. Predsedníctvo výboru MO v počte 4 až 9 členov volí výbor MO, predsedníctvo výboru MsO v počte 5 až 11 členov volí výbor MsO.

 

 

Mgr. Barbara Schlesingerová

Odbor organizačno – právny

SRZ Rada – Žilina

 

Zarybnenie a zákaz lovu kapra

Dňa 30.10.2020 prebehlo zarybnenie kaprom a amurom: Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 a Štrkovisko Oširíd 2-3840-1, tu platí zákaz lovu kapra do 26.11.2020.

Zarybnenie Štrkovisko Lúčky 2-3600-1 : 

Kapor 55q, z toho 10q išlo do starej šutrovne

Amur 5q

 

Zarybnenie Oširíd 2-3840-1 :

Kapor 25q

 

 

s pozdravom

MO SRZ

Zákaz vychádzania a rybolov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,

na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám
dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb.

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz
vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v
prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci
územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j.
územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti
(mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné
pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené
sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo
hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres
Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie
preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V
prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj
bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný,
vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej
nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov
rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v
extraviláne obce platí:

– zákaz zhromažďovania,

– zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,

– povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie
cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí
v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie
je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je
vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej
domácnosti viac ako 5 metrov.)

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho
zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených
opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie
§ 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018
Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú
vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej
vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi
sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na
menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby
dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme
ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti
a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

PETROV ZDAR !

S pozdravom

_Mgr. Barbara Schlesingerová_

_vedúca organizačno-právneho odboru_

_Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina_