Oznam

v dňoch od 10.6. 2021 do 13.6. 2021 15:00 bude jazero “Oširíd” uzavreté z dôvodu konania sa rybárskych pretekov.

Ďakujeme za pochopenie.

 

výbor MO-SRZ

Brigáda Oširíd 05.06.2021

dňa 5.6.sa uskutoční brigáda Na Oširíde od 8:00,

kto môže nech si prinesie so sebou hrable, nožnice, sekery. Vďaka.

 

s pozdravom

MO SRZ

Rybárske preteky Lúčky 29.05.2021

Rybárske preteky Lúčky 29.05.2021

 

Začiatok od 7:00 do 13:00,  13,30 do 14:30 vyhodnotenie,

predaj lístkov  28.5. ….od 16:00 do 19:00, 29.5….5:00-7:00,

 

Dňa 29.05.2021 v  čase od 04:00 do 14:30 bude jazero uzavreté za účelom pretekov.

 

detské preteky budú preložené na letné mesiace, včas to bude oznámené.

 

s pozdravom

MO SRZ

Členská schôdza 2021

Na základe pokynov a usmernení zo SRZ Žilina sa Členská schôdza  bude konať v mesiaci  júl 2021 .

Priaznivý vývoj pandémie na Slovensko nasvedčuje, že v tej dobe by mohla prebehnúť bez nejakého obmedzenia.

Presný dátum bude včas oznámený členom MO SRZ.

 

 

s pozdravom

výbor MO SRZ

Rybárske preteky : Hlavné a detské (ZRUŠENÉ)!!!

Dôvod Zrušenia :

Režim a opatrenia pre hromadné podujatia platné od 10.05.2021, za ktorých sa preteky konať nebudú!

link na opatrenia:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_10-5-2021.pdf

 

 

 

s pozdravom 

MO SRZ 

 

upresnenie ohľadom VČS bude 17.05.2021

 

 

PREDBEŽNÉ DÁTUMY PRETEKY – Lúčky a VČS

Hlavné preteky 15.5. 2021

VČS 23.5.2021.

Upresnene  bude na budúci týždeň v pondelok 10.05.2021 (kde, kedy a za akých podmienok)

Samozrejme , že všetko záleží aj na tom, aké budú aktuálne platné hygienické opatrenia proti COVID-19 na Slovensku

 

 

s pozdravom

MO-SRZ 

Posledný Predaj povoleniek 01.05.2021

Predaj sa uskutoční   01.05.2021

Predaj bude v čase od 09:00 -12:00 

Inštrukcie k predaju :

Členský preukaz budete mať v obálke ako aj na papieri napísaný lístok aký chcete, zároveň vložené peniaze za ktoré si kupujete povolenku na rok 2021.

 

Predaj bude uskutočnený cez okno na ulici. Všetci povinne rúška!!!

 

Prosíme všetkých aby dodržiavali rozostupy, pokiaľ možno aby čakali v autách a nezhromažďovali sa .

 

Výbor MO SRZ

Zarybnenie Ostriežom 3-5cm v počte 7600ks

Dňa 15.04.2021 prebehlo zarybnenie Ostriežom 3-5cm v počte 7600ks  v  Našich revíroch

 

Oširíd – 1/3

Lúčky -1/3

Stará šutrovňa -1/3

 

Ďalšie plánované zarybnenie :

Kapor, Jalec, Amur 10cm, Zubáč 3-5cm

Zarybňovanie je naplánované aj pre Lantov, Velký Mendín a Kanál

Zarybnenie štukou 400kg a sumec 30kg

Dnes prebehlo zarybnenie šťukou a sumcom  v Našich revíroch

Šťuky od 50cm do 85cm – 370kg

Štuky od 30-45cm – 30kg

Sumec od 50cm – 75cm – 30kg

Zarybnenie :

Oširíd – Šťuky od 50cm do 85cm  –  100kg

Lúčky – Šťuky od 50cm do 85cm  –  220kg

Stará šutrovňa – Šťuky od 50cm do 85cm  –  50kg

Lantov – Štuky od 30-45cm – 20kg

Lantov – Sumec od 50cm – 75cm – 30kg

Odpadový kanál –  Štuky od 30-45cm – 10kg

 

 

 

 

Rybárske Preteky 72Hodín “Oširíd”

Všetko a ešte viacej sa dozvieš na  FB stránke MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján            https://www.facebook.com/groups/272245790633993

 

ako sa stať členom MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján na FB  ??? –

stačí požiadať o prijatie  🙂

 

Info ohľadom lístkov pre rok 2021

Ten, kto má odovzdaný úlovkový lístok 2020 a nemá zakúpené povolenie na rok 2021, môže kontaktovať ktoréhokoľvek člena výboru a ten mu podá ďalšie informácie, ako ďalej postupovať a zabezpečiť si povolenie pre rok 2021.

 

s pozdravom

MO SRZ

 

Všetko a ešte viacej sa dozvieš na  FB stránke MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján            https://www.facebook.com/groups/272245790633993

 

ako sa stať členom MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján na FB  ??? –

stačí požiadať o prijatie  ?

 

Rybárske Preteky 72Hodín “Oširíd”

PREDBEŽNÉ DÁTUMY !

Výročná členská schôdza – 28.3. -2021- .

Preteky na oširíde sa budú konať 10,11,12,13.6. 2021.,

8.5-2021-Hlavné preteky (Šutrovna- 2-3600)

9.5.-2021-Detské preteky.(Šutrovna-2-3600)

 

Brigády 10.4. 15.5. 4.9. 16.10 – 2021 –  Vzhľadom na danú situáciu ohľadom Covidu členovia, ktorí si odpracovali brigádu v roku 2020 sa im prenáša do roku 2021.

 

s pozdravom

MO SRZ

……………………………………………………………………………………………

Všetko a ešte viacej sa dozvieš na  FB stránke MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján            https://www.facebook.com/groups/272245790633993

 

ako sa stať členom MO SRZ Sekule/Moravský Svätý Ján na FB  ??? –

stačí požiadať o prijatie  ?

 

Rybárske Preteky 72Hodín “Oširíd”

Upozorňenie

Dňom 31.1.2021 skončilo odovzdávanie povoleniek za rok 2020. Tí členovia MO SRZ ktorý neodovzdali povolenku nebude im vydané povolenie na rok 2021.

 

 

s pozdravom

Hospodár MO SRZ

 

 

Celoslovenský skríning Covid-19

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021,
ktorým je od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod.
nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom
vychádzania.  Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7.
februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej
situácie stanovených v uznesení). Uvedené uznesenie Vám zasielame v
prílohe.

Zákaz vychádzania má okrem mnohých iných dopadov aj vplyv na život
bežného rybára. Dopad má predovšetkým na odovzdávanie povolení
na rybolov z roku 2020, predaj povolení na rybolov na rok 2021 a aj
samotný výkon rybárskeho práva.

Zo zákazu vychádzania sú stanovené výnimky pre obdobie od 27.
januára 2021 do 2. februára 2021 a obdobie od 3. februára 2021 do 7.
februára 2021.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť  (podľa toho aký
spôsob OZ SRZ zvolili) v súlade s výnimkami č. 4 a 5 (obmedzenie sa
nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta
zásielkovní a späť) alebo s výnimkami č. 8 a 9 (obmedzenie sa
nevzťahuje na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu
na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) za podmienky, že:

* osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 alebo
* osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace,
* alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní.

Samotný výkon rybárskeho práva sa môže uskutočniť v súlade s
výnimkami č. 18 a 19 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel
pobytu v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a
cestu späť) za podmienky, že:

* osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 alebo
* osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako 90 dní,
* ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65
rokov,
* alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní,
* alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s
pomocou vozíčka.

_ _

_Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, _

_ _

_v tomto veľmi náročnom období prinášajúcom mnoho obmedzení v
každodennom živote, komplikácií a pre mnohých aj ťažké životné
situácie, by sme boli veľmi radi, keby ste mohli nájsť potešenie a
rozptýlenie vo Vami obľúbenom rybolove. _

_Aby táto záľuba bola čo najbezpečnejšia pre všetkých z Vás,
ako aj pre členov rybárskej stráže, žiadame Vás o čo najväčšiu
občiansku zodpovednosť a zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať k
účasti na celoslovenskom skríningu Covid-19, ktorý sa bude
realizovať._

_ _

_ _

_Kancelária tajomníka SRZ_

Odovzdanie povoleniek

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján pripomína svojím členom

že každý držiteľ povolenia na rybolov je povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.
Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

Povolenky na rybolov za rok 2020 s povinnosťou odovzdať do 15.01.2021 je možné odovzdať poštou a to na adresu :

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján
Rybársky dom – chatová oblasť
908 80 Sekule 823

alebo vhodiť do schránky na tej istej adrese

alebo

v Potravinách Holenka

V prípade, že budete posielať poštou, tak odošlite najneskôr 14.01.2020, aby ste mali istotu, že lístok bude doručený v termíne .

Zrušený predaj 02.01.2021, 09.01.2021 a 16.01.2021

Z dôvodu sprísnenia  protiepidemických opatrení zo dňa 01.01.2021 a nariadením Vlády SR sa plánované predaje povoleniek 02.01.2021 , 09.01.2021 a 16.01.2021  rušia a odkladajú. Budeme čakať na vývoj situácie a následne budú oznámené náhradné termíny predajov.

 

Povolenky na rybolov za rok 2020 s povinnosťou odovzdať do 15.01.2021 je možné odovzdať poštou a to na adresu :

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján
Rybársky dom – chatová oblasť
908 80 Sekule 823

alebo vhodiť do schránky na tej istej adrese .

ďalšie zberné miesto, ktoré sme pre Vás vytvorili bude v Potravinách Holenka v Moravskom Sv.Jáne, kde bude umiestnená zberná krabica od 04.01.2021 .

 

 

 

 

s pozdravom

MO-SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján

 

Predaj povoleniek a bezpečnostné opatrenia

 

Predaj sa uskutoční tak ako bolo napísané  29.12.2020

Predaj bude v čase od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Inštrukcie k predaju :

Povolenku a členský preukaz budete mať v obálke ako aj na papieri napísaný lístok aký chcete, zároveň vložené peniaze za ktoré si kupujete povolenku na rok 2021.

Predaj bude uskutočnený cez okno na ulici. Všetci povinne rúška!!!

Prosíme všetkých aby dodržiavali rozostupy, pokiaľ možno aby čakali v autách a nezhromažďovali sa .

 

tieto opatrenia budú platiť aj pre ostatné plánované predaje:

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

28.3.2021 – sa uskutočni len predaj členských známok.

 

Výbor MO SRZ

 

Zoznam novoprijatých členov

Zoznam : 

 

Gabriel Palkovič , Martin Mikulič , Ján Malášek , Štefan Soják , Igor Kubisa , Lukáš Vávra , Dominik Celláry , Jakub Stúpal , Filip Stúpal , Štefan Spusta , Kristína Krasňanská , Jovan Vukmirovič, Ivan Mihalovič , Rastislav Malý , Adam Margetíny , Ľudovít Labaš , Štefan Jablonický , Peter Ďuriš , Ondrej Hricka , Peter Čajkovský……

 

lístok si môžu prísť zakúpiť v termínoch :

29.12.2020

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Samozrejme pokiaľ by sa niečo zmenilo pre protipandemické opatrenia budeme ihneď informovať .

Bližšie info budeme mať v pondelok 21.12.2020 .

 

Verím že , každý kto bol prijatý do našej MO , prichádza k nám len s tými najlepšími úmyslami a že bude dodržiavať zákony, vyhlášky a stanovy SRZ.