Posledný predaj rybárskych lístkov a členských známok !

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že dňa 17.04.2020  od 16:00 do 18:00 sa uskutoční Posledný predaj rybárskych lístkov a členských známok na Rybárskom dome MO SRZ .

-každý člen musí mať v obálke rybársky lístok s príslušnou hotovosťou presne.

-do areálu bude vpustený len človek s rúškou, alebo inou ochranou dýchacích ciest a v rukaviciach.

-po príchode do areálu je nutné dodržiavať min.odstup 2 metre od druhej osoby.

Ďakujeme za pochopenie

Oznam, predaj povoleniek 08.04.2020 sa odkladá !

MO SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján oznamuje svojim clenom, ze predaj 08.04.2020 sa odkladá kôli obmedzeniu pohybu počas velkej noci v platnosti od 08.04 do 13.04.

 

ďakujeme za pochopenie 

Predaj Povoleniek

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že dňa 07.04.2020 a 08.04.2020 od 16:00 do 18:00 sa uskutoční predaj povoleniek na Rybárskom dome MO SRZ .

-každý člen musí mať v obálke rybársky lístok s príslušnou hotovosťou presne.

-do areálu bude vpustený len človek s rúškou, alebo inou ochranou dýchacích ciest a v rukaviciach.

-po príchode do areálu je nutné dodržiavať min.odstup 2 metre od druhej osoby.

 

Ďakujeme za pochopenie

Predaj Povoleniek sa odkladá !

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že plánovaný predaj povoleniek, ktorý sa mal uskutočniť 28.03.2020 sa kôli hrozbe šírenia koronavírusu odkladá až do odvolania.

 

Ďakujeme za pochopenie

Oznam !!!

Oznamujeme členom MO SRZ , že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa nebude konať 15.03 členská výročná schôdza. Schôdza sa odkladá až do odvolania.

 

dakujeme za pochopenie

Výročná členská schôdza 2020

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule-Moravský Svätý Ján

OZNAM  

Dňa 04.októbra 2020 o 10:00 hod. sa uskutoční Výročná členská schôdza MO Sekule-Moravský Svätý Ján

Miesto konania:Kultúrny dom v Moravskom Svätom Jáne

Zahájenie: 10:00 hod. 

o občerstvenie pre členov MO Sekule-Moravský Svätý Ján bude postarané .

Účasť členov jedine s rúškom, ktoré si treba priniesť!!!

                                                                              Výbor MO SRZ

 Sekule-Moravský Svätý Ján

Oznam – Prijatie nových členov

Výbor MO SRZ oznamuje novoprijatým členom že si môžu povolenie na rybolov zakúpiť už na najbližšom predajnom termíne 15.2. sú to nasledovný: Linderová Miroslava , Birošová Ivana , Reisenauer Michal , Andrejko Ján , Michálek Juraj , Vaniš Stanislav , Krajčír Juraj , Valovič Jozef , Valovič Boris

Predaj povoleniek pre rok 2020 a základné ceny povoleniek

Výbor MOSRZ oznamuje svojím členom že predaj povoleniek na rybolov 2020 bude v termínoch 28.12.2019 -11.1.2020 – 15.2.2020 -28.3.2020 v čase od 9:00 do 15:00 s malou obedňajšou prestavkou. Taktiež upozorňujeme všetkých členov o správne vyplnenie sumárov úlovkov a dochádzky pri odovzdaní povoleniek za rok 2019. POZOR správne vyplnený sumár musí člen odovzdať do 15.1.2020 zberné miesto je schránka na ryb.dome , kto príde pre nové povolenie do 15.1.2020 tak odovzdá správne vyplnení sumár priamo pri kúpe nového v kancelárii ryb.domu. Každý si príde pre nové povolenie na rybolov osobne.Pri nesprávnom vyplnení a neodovzdní povolenia do 15.1.2020 organizácia nové povolenie nevydá.

………………………………………………………………………………………………………….

Cenník povoleniek na rybolov 2020 : Dospelí štandart-80euro : Dospelí zo zlavou-75euro : Dospelí nad 70rokov-70euro : Dospelí zväzový-120euro : Mládež-55euro : Deti 6-15rokov -15euro : Deti zväzový-25euro . Zápisné nový člen MOSRZ -100euro Taktiež sú k dispozícii aj krátkodobé hosťovacie povolenky denné-20euro a týždenné-80euro

Detské rybárske preteky

MO SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján srdečne pozýva dňa 11.05.2019  občanov a ich deti na detské rybárske preteky. Pre deti sú nachystané bohaté ceny . Do tanca bude hrať živá hudba a na jedenie vyprážaná ryba.

RYBÁRSKE PRETEKY-Oširíd 50hod.

Miesto konania-Sekule Oširíd rozloha 19ha čas konania: 24.-25.-26.5.2019 Piatok:24.5.2019 7:00-7:30 hod- prezentácia ,7:30-8:30 hod- losovanie 8:30-11:00 hod- príprava miesta,krmenie 11.00 hod -začiatok pretekov Nedela.26.5.2019 13:00 hod – ukončenie pretekov 14:00 hod – vyhlásenie víťazov Ceny.1.cena 500euro+pohár+vecné ceny – 2.cena 400euro+pohár+vecné ceny – 3.cena 300euro+pohár+vecné ceny Cena za najťažšieho kapra ,+pohár+vecné ceny Losovanie:losuje sa v poradí uhradenia štartovného Krmenie,sonarovanie a uloženie len tyčovej bojky -iná bojka je zakazaná je povolené len v piatok 24.5.2019 od 8.30-11.00 hod a v sobotu 25.5.2019 od 8.30-11.00 hod. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný,  dalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu. Zavážacia lodka je zakázaná. Bodovaná ryba:kapor a amur , váží sa nad 5kg Nástrahy: len-boilies a pelety-umelé nástrahy a method mix sú zakázané. Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu ,podberák minimálne 80cm rameno , prechovávací vak povinne každý team 4kusy minimálne. Pravidlá:dvojčlenný team chytá na 4.udice ,každá udica s jedným nadväzcom s jedným háčikom. Maximálna dlžka nadväzca je 30.cm ,krmítka sú zakázané. Každá ulovená ryba po zvážení a zdokumentovaní bude pustená späť do vody. Povinnosti súťažiacich: šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru ,udržiavať čistotu a poriadok a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom. Chytá sa za každého počasia a každý pretekár loví na vlastnú zodpovednosť. Dalšie otazky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom .Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas preteku ak to bude nutné. Zápisné štartovné :200euro za dvojčlenný team,pozor je len 25 teamov Veškeré informácie p.Šimek 090468856

Výročná členská schôdza

Výbor MOSRZ oznamuje svojim členom že Výročná členská schôdza MOSRZ sa bude konať dňa 24.2.2019 zo začiatkom o 10.00 hod. v KD Moravský svätý Ján, účasť členov je ako vždy nutná.Taktiež oznamujeme členom kto ešte nemá zákon/vyhlášku a stanovy, tak tieto budú na VčS k dispozícii.

Posledný predaj lístkov na rok 2019

Posledný predaj lístkov na rok 2019 sa uskutoční  30.3.2019 predaj od 09.00 do 15:00 od 12.00 do 13:00 obedňajšia prestávka .

Taktiež oznamujeme novozvoleným členom že si môžu prísť pre povolenky jedná sa o :

Bobák Peter ,Šíp Robert ,Sýkora Jozef ,Hollnsteiner Robert ,Uher Roman ,Matalík Kristián

Cena rybárskych lístkov pre rok 2019 

Dospelý miestny 87 euro

Dospelý zväzový 130 euro

Dospelý so zľavou 70 euro

Mládež 55 euro (od 15r. – do 18r.., študent)

Deti miestny 15 euro (od 6r. – do 15r.)

Deti zväzový 25 euro (od 6r. – do 15r.)

Celoročná hosťovačka 120 euro

Deti do 6 rokov (bezplatná povolenka)

Zápisné 50 euro (nový člen)

Dohoda o spoločnom výkone rybárskeho práva na rieke MORAVA (Morava č. 5. číslo revíru 2-1330-1-1 a Morava č.6. číslo revíru 2-1340-1-1)

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský sv. Ján oznamuje svojim členom, že na základe rozhodnutia VČS z roku 2018, bola včera podpísaná dohoda z MO SRZ Kúty o spoločnom výkone rybárskeho práva na rieke Morave. To znamená že členovia oboch organizácií chytajú na svoje MIESTNE povolenia spoločne na oboch úsekoch rieky Moravy (Morava č. 5. číslo revíru 2-1330-1-1 a Morava č.6. číslo revíru 2-1340-1-1) celkovo od 59 rkm po 78 rkm. Zmluva sa nevzťahuje na rieku Myjavu a priľahlé ramená obidvoch revírov.

Predaj Rybárskych lístkov Pre Rok 2019

Posledný predaj lístkov na rok 2019 sa uskutoční  30.3.2019 predaj od 09.00 do 15:00 od 12.00 do 13:00 obedňajšia prestávka .

 

Taktiež oznamujeme novozvoleným členom že si môžu prísť pre povolenky jedná sa o :

Bobák Peter ,Šíp Robert ,Sýkora Jozef ,Hollnsteiner Robert ,Uher Roman ,Matalík Kristián

Cena rybárskych lístkov pre rok 2019 

Dospelý miestny 87 euro

Dospelý zväzový 130 euro

Dospelý so zľavou 70 euro

Mládež 55 euro (od 15r. – do 18r.., študent)

Deti miestny 15 euro (od 6r. – do 15r.)

Deti zväzový 25 euro (od 6r. – do 15r.)

Celoročná hosťovačka 120 euro

Deti do 6 rokov (bezplatná povolenka)

Zápisné 50 euro (nový člen)