MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján pripomína svojím členom

že každý držiteľ povolenia na rybolov je povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.
Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

Povolenky na rybolov za rok 2020 s povinnosťou odovzdať do 15.01.2021 je možné odovzdať poštou a to na adresu :

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján
Rybársky dom – chatová oblasť
908 80 Sekule 823

alebo vhodiť do schránky na tej istej adrese

alebo

v Potravinách Holenka

V prípade, že budete posielať poštou, tak odošlite najneskôr 14.01.2020, aby ste mali istotu, že lístok bude doručený v termíne .