Predaj sa uskutoční tak ako bolo napísané  29.12.2020

Predaj bude v čase od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Inštrukcie k predaju :

Povolenku a členský preukaz budete mať v obálke ako aj na papieri napísaný lístok aký chcete, zároveň vložené peniaze za ktoré si kupujete povolenku na rok 2021.

Predaj bude uskutočnený cez okno na ulici. Všetci povinne rúška!!!

Prosíme všetkých aby dodržiavali rozostupy, pokiaľ možno aby čakali v autách a nezhromažďovali sa .

 

tieto opatrenia budú platiť aj pre ostatné plánované predaje:

2.1.2021

9.1.2021

16.1.2021

28.3.2021 – sa uskutočni len predaj členských známok.

 

Výbor MO SRZ