Dohoda o spoločnom výkone rybárskeho práva na rieke MORAVA (Morava č. 5. číslo revíru 2-1330-1-1 a Morava č.6. číslo revíru 2-1340-1-1)

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský sv. Ján oznamuje svojim členom, že na základe rozhodnutia VČS z roku 2018, bola včera podpísaná dohoda z MO SRZ Kúty o spoločnom výkone rybárskeho práva na rieke Morave. To znamená že členovia oboch organizácií chytajú na svoje MIESTNE povolenia spoločne na oboch úsekoch rieky Moravy (Morava č. 5. číslo revíru 2-1330-1-1 a Morava č.6. číslo revíru 2-1340-1-1) celkovo od 59 rkm po 78 rkm. Zmluva sa nevzťahuje na rieku Myjavu a priľahlé ramená obidvoch revírov.

Predaj Rybárskych lístkov Pre Rok 2019

Posledný predaj lístkov na rok 2019 sa uskutoční  30.3.2019 predaj od 09.00 do 15:00 od 12.00 do 13:00 obedňajšia prestávka .

 

Taktiež oznamujeme novozvoleným členom že si môžu prísť pre povolenky jedná sa o :

Bobák Peter ,Šíp Robert ,Sýkora Jozef ,Hollnsteiner Robert ,Uher Roman ,Matalík Kristián

Cena rybárskych lístkov pre rok 2019 

Dospelý miestny 87 euro

Dospelý zväzový 130 euro

Dospelý so zľavou 70 euro

Mládež 55 euro (od 15r. – do 18r.., študent)

Deti miestny 15 euro (od 6r. – do 15r.)

Deti zväzový 25 euro (od 6r. – do 15r.)

Celoročná hosťovačka 120 euro

Deti do 6 rokov (bezplatná povolenka)

Zápisné 50 euro (nový člen)