Výbor MOSRZ oznamuje svojim členom že Výročná členská schôdza MOSRZ sa bude konať dňa 24.2.2019 zo začiatkom o 10.00 hod. v KD Moravský svätý Ján, účasť členov je ako vždy nutná.Taktiež oznamujeme členom kto ešte nemá zákon/vyhlášku a stanovy, tak tieto budú na VčS k dispozícii.