Výbor MO SRZ Sekule – Moravský sv. Ján oznamuje svojim členom, že na základe rozhodnutia VČS z roku 2018, bola včera podpísaná dohoda z MO SRZ Kúty o spoločnom výkone rybárskeho práva na rieke Morave. To znamená že členovia oboch organizácií chytajú na svoje MIESTNE povolenia spoločne na oboch úsekoch rieky Moravy (Morava č. 5. číslo revíru 2-1330-1-1 a Morava č.6. číslo revíru 2-1340-1-1) celkovo od 59 rkm po 78 rkm. Zmluva sa nevzťahuje na rieku Myjavu a priľahlé ramená obidvoch revírov.