Dotazník – Brigády – Hlasovanie

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule-Moravský Svätý Ján

Vážení priatelia rybári

ako ste už sami zistili, tak Pandémia COVID-19  neumožnila tento rok vykonanie VČS . Treba sa prispôsobiť a vydržať . Nakoľko neni možnosť sa teraz stretnúť a prebrať niektoré záležitosti osobne, tak MO sa rozhodla touto cestou a prostredníctvom internetu vytvoriť Hlasovanie formou dotazníku ohľadom Brigád a ich ďalšieho smerovania.

Dotazník je tvorený formou 3 otázok a jednej doplnkovej otázky, kde je možnosť v prípade iného názoru(poprípade iný návrhu člena MO SRZ) sa vyjadriť .

Dotazník, aby bol platný, tak musia byť odhlasované všetky 3 otázky , a na konci dotazníka je treba uviesť celé meno, adresu a dátum narodenia. Každý člen MO SRZ môže hlasovať, len raz a vyplnený dotazník , ktorý nebude obsahovať celé meno, adresu a dátum narodenie, bude branný, ako neplatný. Tieto osobné údaje budú slúžiť, len pre potreby MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý Ján. Z jednej emailovej adresy je možnosť viacnásobného hlasovania, aby sa ku tomu mohli vyjadriť aj členovia MO SRZ, ktorý nemajú možnosť, poprípade zručnosť dostať sa na internet.

Hlasovanie bude prebiehať od 19.10.2020 do 30.11.2020, následne po tomto termíne bude hlasovanie ukončené a vyhodnotené.

Výsledky hlasovania budú uverejnené na of.stránke MO SRZ  Sekule-Moravský a facebooku

Link na Hlasovanie  :   https://forms.gle/8mYtskhoGBTgLNtYA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Priebežné zverejňovanie výsledkov nieje možné, pretože kvôli zachovaniu vierohodnosti hlasovania a platnosti hlasovania musí každé hlasovanie obsahovať celé meno, adresu a dátum narodenie, tak MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý Ján je povinné dodržiavať  :

Zákon č. 18/2018 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

link na zákon :

https://www.epi.sk/zz/2018-18

 

Po ukončení hlasovania bude vypracovaná správa v papierovej forme o celom hlasovaní so založením, každého platného hlasu a bude uložená v priestoroch rybárskeho domu MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý .

 

 

Výbor MO SRZ

 Sekule-Moravský Svätý Ján

Oznam

Z dôvodu vírusu covid-19 a vládneho nariadenia sa ruší brigáda 17.10.

Usmernenie ohľadom konania ČS/MK a rybárskych pretekov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Podľa písm. B) uvedeného opatrenia všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať rybárske preteky iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori, rozhodcovia a pod. Konanie pretekov je teda možné v prípade, ak vie organizátor splniť podmienku maximálneho počtu osôb spolu s ďalšími hygienickými opatreniami (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy).

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôrazne vystríhame pred nedodržiavaním uvedeného opatrenia, keďže usporiadateľovi hromadného podujatia, ktorým by došlo k porušeniu hore uvedeného opatrenia hrozí pokuta za správny delikt vo výške do 20.000 EUR.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Kancelária  tajomníka SRZ

Brigády 2020

Termíny Brigád
17.10
31.10
14.11
Bude brigáda. Štart 08:00h. na rybárskom dome (Lúčky) a koniec 12:00h. Potrebné je si priniesť aspoň jednu z nasledujúcich vecí (pílky, nožnice, sekerka,hrable,lopaty.) Kto môže priniesť viac vecí  môže.?

TREBA SI PRINIESŤ AJ RYBÁRSKE LÍSTKY.

Výročná členská schôdza

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule-Moravský Svätý Ján

OZNAM  

Výročná členská schôdza sa z dôvodu nariadenia vlády SR. ruší !!!

                                                                              Výbor MO SRZ

 Sekule-Moravský Svätý Ján

Brigáda MO SRZ Selkule-Moravský Sv.Ján

Termíny Brigád
12.9.
26.9.
17.10.
Bude brigáda. Štart 08:00h. na rybárskom dome (Lúčky) a koniec 12:00h. Potrebné je si priniesť aspoň jednu z nasledujúcich vecí (pílky, nožnice, sekerka,hrable,lopaty.) Kto môže priniesť viac vecí  môže.?Brigáda je POVINNÁ!

Detské RYBÁRSKE PRETEKY-Lúčky

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom , že : 1. Augusta 2020 sa uskutočnia detské rybárske preteky na štrkovisku Lúčky. Prezentácia začne od 7:30 do 8:30 na rybárskom dome. Štart začne 8:30 . Koniec pretekov 12:00.  Rozdelenie v do dvoch kategórii deti od 3 do 6 rokov chytajú na bič a deti od 6 do 15 rokov môžu chytať na 1 udicu s navijakom.  Obe kategórie musia byť v sprievode rodiča, alebo zodpovedného dospelého.  … Štartovné 0€ . Pripravená bude živá muzika, tombola a bohaté občerstvenie (ryby, guláš, fašírky z ryby).

RYBÁRSKE PRETEKY-Oširíd

 

MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján oznamuje,že RYBÁRSKE PRETEKY-Oširíd sa uskutočnia v dňoch 26.06.2020 až 28.06.2020.

Štrkovisko Oširíd bude z dôvodu konania sa rybárskych pretekov od 26.6 od 00:00 do 28.6 uzatvorené.(zákaz kúpania sa a lovu rýb). Namiesto kúpania sa môžete prísť osviežiť do nášho bufetu,kde bude zaobstaraný široký výber občerstvenia.

Posledný predaj rybárskych lístkov a členských známok !

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že dňa 17.04.2020  od 16:00 do 18:00 sa uskutoční Posledný predaj rybárskych lístkov a členských známok na Rybárskom dome MO SRZ .

-každý člen musí mať v obálke rybársky lístok s príslušnou hotovosťou presne.

-do areálu bude vpustený len človek s rúškou, alebo inou ochranou dýchacích ciest a v rukaviciach.

-po príchode do areálu je nutné dodržiavať min.odstup 2 metre od druhej osoby.

Ďakujeme za pochopenie

Oznam, predaj povoleniek 08.04.2020 sa odkladá !

MO SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján oznamuje svojim clenom, ze predaj 08.04.2020 sa odkladá kôli obmedzeniu pohybu počas velkej noci v platnosti od 08.04 do 13.04.

 

ďakujeme za pochopenie 

Predaj Povoleniek

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že dňa 07.04.2020 a 08.04.2020 od 16:00 do 18:00 sa uskutoční predaj povoleniek na Rybárskom dome MO SRZ .

-každý člen musí mať v obálke rybársky lístok s príslušnou hotovosťou presne.

-do areálu bude vpustený len človek s rúškou, alebo inou ochranou dýchacích ciest a v rukaviciach.

-po príchode do areálu je nutné dodržiavať min.odstup 2 metre od druhej osoby.

 

Ďakujeme za pochopenie

Predaj Povoleniek sa odkladá !

MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že plánovaný predaj povoleniek, ktorý sa mal uskutočniť 28.03.2020 sa kôli hrozbe šírenia koronavírusu odkladá až do odvolania.

 

Ďakujeme za pochopenie

Oznam !!!

Oznamujeme členom MO SRZ , že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa nebude konať 15.03 členská výročná schôdza. Schôdza sa odkladá až do odvolania.

 

dakujeme za pochopenie

Výročná členská schôdza 2020

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule-Moravský Svätý Ján

OZNAM  

Dňa 04.októbra 2020 o 10:00 hod. sa uskutoční Výročná členská schôdza MO Sekule-Moravský Svätý Ján

Miesto konania:Kultúrny dom v Moravskom Svätom Jáne

Zahájenie: 10:00 hod. 

o občerstvenie pre členov MO Sekule-Moravský Svätý Ján bude postarané .

Účasť členov jedine s rúškom, ktoré si treba priniesť!!!

                                                                              Výbor MO SRZ

 Sekule-Moravský Svätý Ján

Oznam – Prijatie nových členov

Výbor MO SRZ oznamuje novoprijatým členom že si môžu povolenie na rybolov zakúpiť už na najbližšom predajnom termíne 15.2. sú to nasledovný: Linderová Miroslava , Birošová Ivana , Reisenauer Michal , Andrejko Ján , Michálek Juraj , Vaniš Stanislav , Krajčír Juraj , Valovič Jozef , Valovič Boris

Predaj povoleniek pre rok 2020 a základné ceny povoleniek

Výbor MOSRZ oznamuje svojím členom že predaj povoleniek na rybolov 2020 bude v termínoch 28.12.2019 -11.1.2020 – 15.2.2020 -28.3.2020 v čase od 9:00 do 15:00 s malou obedňajšou prestavkou. Taktiež upozorňujeme všetkých členov o správne vyplnenie sumárov úlovkov a dochádzky pri odovzdaní povoleniek za rok 2019. POZOR správne vyplnený sumár musí člen odovzdať do 15.1.2020 zberné miesto je schránka na ryb.dome , kto príde pre nové povolenie do 15.1.2020 tak odovzdá správne vyplnení sumár priamo pri kúpe nového v kancelárii ryb.domu. Každý si príde pre nové povolenie na rybolov osobne.Pri nesprávnom vyplnení a neodovzdní povolenia do 15.1.2020 organizácia nové povolenie nevydá.

………………………………………………………………………………………………………….

Cenník povoleniek na rybolov 2020 : Dospelí štandart-80euro : Dospelí zo zlavou-75euro : Dospelí nad 70rokov-70euro : Dospelí zväzový-120euro : Mládež-55euro : Deti 6-15rokov -15euro : Deti zväzový-25euro . Zápisné nový člen MOSRZ -100euro Taktiež sú k dispozícii aj krátkodobé hosťovacie povolenky denné-20euro a týždenné-80euro

Detské rybárske preteky

MO SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján srdečne pozýva dňa 11.05.2019  občanov a ich deti na detské rybárske preteky. Pre deti sú nachystané bohaté ceny . Do tanca bude hrať živá hudba a na jedenie vyprážaná ryba.

RYBÁRSKE PRETEKY-Oširíd 50hod.

Miesto konania-Sekule Oširíd rozloha 19ha čas konania: 24.-25.-26.5.2019 Piatok:24.5.2019 7:00-7:30 hod- prezentácia ,7:30-8:30 hod- losovanie 8:30-11:00 hod- príprava miesta,krmenie 11.00 hod -začiatok pretekov Nedela.26.5.2019 13:00 hod – ukončenie pretekov 14:00 hod – vyhlásenie víťazov Ceny.1.cena 500euro+pohár+vecné ceny – 2.cena 400euro+pohár+vecné ceny – 3.cena 300euro+pohár+vecné ceny Cena za najťažšieho kapra ,+pohár+vecné ceny Losovanie:losuje sa v poradí uhradenia štartovného Krmenie,sonarovanie a uloženie len tyčovej bojky -iná bojka je zakazaná je povolené len v piatok 24.5.2019 od 8.30-11.00 hod a v sobotu 25.5.2019 od 8.30-11.00 hod. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný,  dalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu. Zavážacia lodka je zakázaná. Bodovaná ryba:kapor a amur , váží sa nad 5kg Nástrahy: len-boilies a pelety-umelé nástrahy a method mix sú zakázané. Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu ,podberák minimálne 80cm rameno , prechovávací vak povinne každý team 4kusy minimálne. Pravidlá:dvojčlenný team chytá na 4.udice ,každá udica s jedným nadväzcom s jedným háčikom. Maximálna dlžka nadväzca je 30.cm ,krmítka sú zakázané. Každá ulovená ryba po zvážení a zdokumentovaní bude pustená späť do vody. Povinnosti súťažiacich: šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru ,udržiavať čistotu a poriadok a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom. Chytá sa za každého počasia a každý pretekár loví na vlastnú zodpovednosť. Dalšie otazky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom .Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas preteku ak to bude nutné. Zápisné štartovné :200euro za dvojčlenný team,pozor je len 25 teamov Veškeré informácie p.Šimek 090468856