Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021,
ktorým je od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod.
nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom
vychádzania.  Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7.
februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej
situácie stanovených v uznesení). Uvedené uznesenie Vám zasielame v
prílohe.

Zákaz vychádzania má okrem mnohých iných dopadov aj vplyv na život
bežného rybára. Dopad má predovšetkým na odovzdávanie povolení
na rybolov z roku 2020, predaj povolení na rybolov na rok 2021 a aj
samotný výkon rybárskeho práva.

Zo zákazu vychádzania sú stanovené výnimky pre obdobie od 27.
januára 2021 do 2. februára 2021 a obdobie od 3. februára 2021 do 7.
februára 2021.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť  (podľa toho aký
spôsob OZ SRZ zvolili) v súlade s výnimkami č. 4 a 5 (obmedzenie sa
nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta
zásielkovní a späť) alebo s výnimkami č. 8 a 9 (obmedzenie sa
nevzťahuje na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu
na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) za podmienky, že:

* osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 alebo
* osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace,
* alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní.

Samotný výkon rybárskeho práva sa môže uskutočniť v súlade s
výnimkami č. 18 a 19 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel
pobytu v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a
cestu späť) za podmienky, že:

* osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 alebo
* osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako 90 dní,
* ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65
rokov,
* alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní,
* alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s
pomocou vozíčka.

_ _

_Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, _

_ _

_v tomto veľmi náročnom období prinášajúcom mnoho obmedzení v
každodennom živote, komplikácií a pre mnohých aj ťažké životné
situácie, by sme boli veľmi radi, keby ste mohli nájsť potešenie a
rozptýlenie vo Vami obľúbenom rybolove. _

_Aby táto záľuba bola čo najbezpečnejšia pre všetkých z Vás,
ako aj pre členov rybárskej stráže, žiadame Vás o čo najväčšiu
občiansku zodpovednosť a zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať k
účasti na celoslovenskom skríningu Covid-19, ktorý sa bude
realizovať._

_ _

_ _

_Kancelária tajomníka SRZ_