Dňa 26.03.2022 na rybárskom dome MO SRZ od 09:00 – 12:00 sa uskutoční dopredaj povoleniek.

 

s pozdravom

MO SRZ