30.04.2022 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutočni brigáda.

Stretať sa budeme na rybárskom dome 08:45

Treba si priniesť  hrable a lopaty, sekere nožnice

Každý člen dostal pri kúpe povolenky pre rok 2022 brigádny lístok, ten si treba priniesť, kde mu bude brigáda po odrobení potvrdená.

 

 

s pozdravom

MO SRZ