Prosíme tie rybárske družstva, ktoré sú prihlásené na preteky na Oširíde (27-30.4.2023)

a nezaplatili štartovné, aby tak urobili do konca februára!

V prípade neuhradenia štartovného bude oslovené náhradné družstvo.

 

s pozdravom

MO SRZ