MO SRZ pripomína svojim členom , že  posledný predaj bude v piatok 31.03.2023 – od 16 do 20h

 

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

Cenník povoleniek na rok 2023:

dospelí……….90 eur

Dospelí so zľavou + ženy…..80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60r……70eur

Mládež ……….60 eur

Zväzové………..140eur

Deti 6-15r………15eur

Deti zväzové……….25 eur

Zápisné pre novoprijatého člena………………….200 eur

Neodpracovaná brigáda 8 hod. ………………..40 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

 

Kontrola Odrobených brigád .Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro

s pozdravom

MO SRZ