Dňa 17.06.2023 sa uskutočnia “Nočné” preteky na dravca.

Zahájenie 17.06 o 10:00 a koniec 18.06 o 10:00 .

 

Člen MO SRZ Sekule-Moravský Sv.Ján sa zúčastňuje pretekov zdarma na 2udice v prípade záujmu si môže doplatiť 3udicu za 10euro.

Nečlen MO SRZ (aj nerybár) sa môže pretekov zúčastniť za 10euro na jednu udice (maximálne 3ks)

Hodnotené ryby budú dravce  (Sumec,Zubáč,Štuka) , rozhodujúca je Váha.

Pre privlastňovanie rýb platí rybársky zákon. Pokiaľ si niekto bude chcieť privlastniť ulovené ryby musí sa riadiť rybárskym zákonom o úlovkoch.

Príklad: Keď si niekto privlastní sumca o Váhe 4kg a dĺžke 85cm podľa zákona musí ukončiť lov , ryba mu bude odvážená a bude zaradený do súťaže, no lov musí ukončiť. V prípade , že sa rozhodne pokračovať v súťaži , ryba musí byť po odvážení  pustená.

 

Nahlasovanie na preteky bude 17.06.2023 na rybárskom dome od 08:00 do 10:00

 

s pozdravom 

MO SRZ