Z dôvodu vírusu covid-19 a vládneho nariadenia sa ruší brigáda 17.10.