Výbor MOSRZ oznamuje svojím členom že predaj povoleniek na rybolov 2020 bude v termínoch 28.12.2019 -11.1.2020 – 15.2.2020 -28.3.2020 v čase od 9:00 do 15:00 s malou obedňajšou prestavkou. Taktiež upozorňujeme všetkých členov o správne vyplnenie sumárov úlovkov a dochádzky pri odovzdaní povoleniek za rok 2019. POZOR správne vyplnený sumár musí člen odovzdať do 15.1.2020 zberné miesto je schránka na ryb.dome , kto príde pre nové povolenie do 15.1.2020 tak odovzdá správne vyplnení sumár priamo pri kúpe nového v kancelárii ryb.domu. Každý si príde pre nové povolenie na rybolov osobne.Pri nesprávnom vyplnení a neodovzdní povolenia do 15.1.2020 organizácia nové povolenie nevydá.

………………………………………………………………………………………………………….

Cenník povoleniek na rybolov 2020 : Dospelí štandart-80euro : Dospelí zo zlavou-75euro : Dospelí nad 70rokov-70euro : Dospelí zväzový-120euro : Mládež-55euro : Deti 6-15rokov -15euro : Deti zväzový-25euro . Zápisné nový člen MOSRZ -100euro Taktiež sú k dispozícii aj krátkodobé hosťovacie povolenky denné-20euro a týždenné-80euro