Predaj povoleniek pre rok 2022 sa uskutoční v dňoch:

27.12.2021

30.12.2021

08.01.2022

15.01.2022

Predaj bude v časoch od 09:00 – 15:00 v čase od 12:00-13:00 obedová prestávka

Predaj sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu.

Žiadosti o prijatie do MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján sa podávajú len do 15.12.2021.

žiadosť sa podáva len elektronicky na mail MO SRZ : info@mosrzsekulejany.sk

Prihlášku za člena MO SRZ nájdete v časti dokumenty na stránke MO SRZ

Prihláška za člena SRZ

Cenník povoleniek na rok 2022:

dospelí………………………………………..90 eur

Dospelí so zľavou + ženy……………….80 eur

Dospelí nad 70 a ženy nad 60…………70 eur

Mládež ………………………………………..60 eur

Zväzové………………………………………130 eur

Deti 6-15……………………………………..15 eur

Deti zväzové………………………………..25 eur

Členská známka…………………………..35 eur

Zápisné pre novoprijatého člena…………………………………………………200 eur

Z dôvodu pandémie COVID-19 môžu nastať zmeny v termínoch predaja povoleniek o čom budete vopred informovaní

Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján….

 

Pri odovzdaní starej povolenky kúpa novej.

Kontrola Odrobených brigád za 2roky.Pri neodrobení brigád poplatok schválený na členskej schôdzi 40euro / 8hodin cena neodrobenej hodiny= 5euro

 

Dňa 27.12.2021 bude možnosť odrobiť si 4hodiny brigády . Stretnutie na rybárskom dom 9:00 a stačí si priniesť rukavice, pôjdu sa zbierať odpadky popri rieke Morava a odpadového kanálu.

 

Zoznam novo prijatých členov do MO SRZ 

Juraj Komorník

Juraj Komorník

Miloš Kopecký

Tomáš Červenka

Patrik Majzun

Dominik Migazi

Maroš Stahula

Robert Marček

Eduard Majerský

Matej Slezák

Vlado Pinzeta

Jozef Komorný

František Majerský