Miesto konania-Sekule Oširíd rozloha 19ha čas konania: 24.-25.-26.5.2019 Piatok:24.5.2019 7:00-7:30 hod- prezentácia ,7:30-8:30 hod- losovanie 8:30-11:00 hod- príprava miesta,krmenie 11.00 hod -začiatok pretekov Nedela.26.5.2019 13:00 hod – ukončenie pretekov 14:00 hod – vyhlásenie víťazov Ceny.1.cena 500euro+pohár+vecné ceny – 2.cena 400euro+pohár+vecné ceny – 3.cena 300euro+pohár+vecné ceny Cena za najťažšieho kapra ,+pohár+vecné ceny Losovanie:losuje sa v poradí uhradenia štartovného Krmenie,sonarovanie a uloženie len tyčovej bojky -iná bojka je zakazaná je povolené len v piatok 24.5.2019 od 8.30-11.00 hod a v sobotu 25.5.2019 od 8.30-11.00 hod. V inom termíne vstup na vodnú plochu je zakázaný,  dalšie zakrmovanie je dovolené len z brehu. Zavážacia lodka je zakázaná. Bodovaná ryba:kapor a amur , váží sa nad 5kg Nástrahy: len-boilies a pelety-umelé nástrahy a method mix sú zakázané. Povinná výbava: vanička alebo podložka pod rybu ,podberák minimálne 80cm rameno , prechovávací vak povinne každý team 4kusy minimálne. Pravidlá:dvojčlenný team chytá na 4.udice ,každá udica s jedným nadväzcom s jedným háčikom. Maximálna dlžka nadväzca je 30.cm ,krmítka sú zakázané. Každá ulovená ryba po zvážení a zdokumentovaní bude pustená späť do vody. Povinnosti súťažiacich: šetrne zaobchádzať s rybou a akceptovať pravidlá daného revíru ,udržiavať čistotu a poriadok a neobťažovať susediaci team nadmerným hlukom. Chytá sa za každého počasia a každý pretekár loví na vlastnú zodpovednosť. Dalšie otazky budú prejednané priamo pred pretekmi s hlavným rozhodcom .Hlavný rozhodca má právo meniť pravidla pred aj počas preteku ak to bude nutné. Zápisné štartovné :200euro za dvojčlenný team,pozor je len 25 teamov Veškeré informácie p.Šimek 090468856