Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule-Moravský Svätý Ján

Vážení priatelia rybári

ako ste už sami zistili, tak Pandémia COVID-19  neumožnila tento rok vykonanie VČS . Treba sa prispôsobiť a vydržať . Nakoľko neni možnosť sa teraz stretnúť a prebrať niektoré záležitosti osobne, tak MO sa rozhodla touto cestou a prostredníctvom internetu vytvoriť Hlasovanie formou dotazníku ohľadom Brigád a ich ďalšieho smerovania.

Dotazník je tvorený formou 3 otázok a jednej doplnkovej otázky, kde je možnosť v prípade iného názoru(poprípade iný návrhu člena MO SRZ) sa vyjadriť .

Dotazník, aby bol platný, tak musia byť odhlasované všetky 3 otázky , a na konci dotazníka je treba uviesť celé meno, adresu a dátum narodenia. Každý člen MO SRZ môže hlasovať, len raz a vyplnený dotazník , ktorý nebude obsahovať celé meno, adresu a dátum narodenie, bude branný, ako neplatný. Tieto osobné údaje budú slúžiť, len pre potreby MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý Ján. Z jednej emailovej adresy je možnosť viacnásobného hlasovania, aby sa ku tomu mohli vyjadriť aj členovia MO SRZ, ktorý nemajú možnosť, poprípade zručnosť dostať sa na internet.

Hlasovanie bude prebiehať od 19.10.2020 do 30.11.2020, následne po tomto termíne bude hlasovanie ukončené a vyhodnotené.

Výsledky hlasovania budú uverejnené na of.stránke MO SRZ  Sekule-Moravský a facebooku

Link na Hlasovanie  :   https://forms.gle/8mYtskhoGBTgLNtYA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Priebežné zverejňovanie výsledkov nieje možné, pretože kvôli zachovaniu vierohodnosti hlasovania a platnosti hlasovania musí každé hlasovanie obsahovať celé meno, adresu a dátum narodenie, tak MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý Ján je povinné dodržiavať  :

Zákon č. 18/2018 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

link na zákon :

https://www.epi.sk/zz/2018-18

 

Po ukončení hlasovania bude vypracovaná správa v papierovej forme o celom hlasovaní so založením, každého platného hlasu a bude uložená v priestoroch rybárskeho domu MO SRZ  Sekule-Moravský Svätý .

 

 

Výbor MO SRZ

 Sekule-Moravský Svätý Ján