aby bolo všetko objasnené a členovia boli informovaní čo sa vlastne riešilo po mimoriadnej schôdzi, ktorá sa konala dňa 26.09.2021.
Pár hodín po mimoriadnej členskej schôdzi sa ozval súkromný investor štatutárnym zástupcom MO SRZ a sám usúdil, že najlepším riešením a
pre ukľudnenie členov bude odpredaj parcely číslo 5085/1  o výmere 57522 m2 Miestnej Organizácii SRZ  čo by znamenalo celkové vyriešenie situácie a “Lúčky” by už “navždy”
ostali v užívaní MO SRZ a jej členov.

Od schôdze už ubehol nejaký čas a vôľa súkromného investora odpredať zmienenú parcelu sa vytratila.
Vyjadrenie súkromného investora v posledných dňoch je také, že rybársky revír 2-3600-1-4 ostáva aj naďalej v užívaní Miestnej Organizácie a nebude pre teraz vyvíjať  snahu o zmenu užívateľa rybárskeho revíra, ale to je iba slabá náplasť, ktorá  výbor a členov rozhodne nemôže ukľudniť.

Kto  Nám zaručí, že súkromný investor nebude aj naďalej  skupovať pozemky v danej lokalite a postupne nenájde spôsob ako prebrať vodu pod svoju správu ??!!

Je možné, že v krátkom čase bude vyhlásená ďalšia mimoriadna členská schôdza, kde budú prednesené ďalšie kroky, ktoré môžeme a musíme podniknúť.
o všetkom Vás budeme samozrejme informovať na FB: MO SRZ SEKULE / MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN a na webe:  https://mosrzsekulejany.sk

 

O jazero “Lúčky” sa Miestna Organizácia SRZ a jej členovia starajú už po generácie a je srdcom členskej základne a urobíme všetko pre to,
aby táto generácia o jazero neprišla a ostalo zachované aj pre ďalšie generácie čo prídu po Nás.

S pozdravom
MO SRZ