koncom 39.kalendárneho týždňa budú členovia MO-SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján informovaní o priebehu dohody so “Súkromným investorom”. V nedeľu bolo prisľúbené , že celá vec bude doriešená k spokojnosti členov. Poprosíme členov o trpezlivosť a zachovanie pokoja.
s pozdravom výbor MO .