MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján oznamuje svojim členom, že dňa 17.04.2020  od 16:00 do 18:00 sa uskutoční Posledný predaj rybárskych lístkov a členských známok na Rybárskom dome MO SRZ .

-každý člen musí mať v obálke rybársky lístok s príslušnou hotovosťou presne.

-do areálu bude vpustený len človek s rúškou, alebo inou ochranou dýchacích ciest a v rukaviciach.

-po príchode do areálu je nutné dodržiavať min.odstup 2 metre od druhej osoby.

Ďakujeme za pochopenie